Pravo i porezi 8/2004

Web izdanje 8,99
Statusne promjene dioničkog društva
Autor: Akademik Jakša BARBIĆ
Izvanparnični postupci u obiteljskim odnosima (II.)
Autor: Prof. dr. sc. Mihajlo DIKA
Odgovornost distributera za štetu od nedostatka proizvoda
Autor: Dr. sc. Hana HORAK, dipl. iur.
Pravo na godišnji odmor i regres
Autor: Iris GOVIĆ, dipl. iur.
Novosti u institutu kamata
Autor: Snježana RADONIĆ, dipl. iur.
Što donosi novi Zakon o sigurnosti prometa na cestama
Autor: Zdenka POGARČIĆ, dipl. iur.
Povreda materijalnoga prava kao razlog nezakonitosti upravnog akta
Autor: Dunja JURIĆ KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Uvjeti za pružanje ugostiteljskih usluga u kampovima
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Porezne postupovne norme s osvrtom na pravne lijekove
Autor: Mr. sc. Stanka STOJIĆ, dipl. iur.
Promjene u posebnim porezima na duhanske proizvode, osobne automobile, motocikle i plovila
Autor: Oskar CUKROV, dipl. oec.
Porezni postupak po godišnjoj prijavi poreza na dohodak za 2003.
Autor: Ivana KANTOLIĆ, dipl. oec.
Sloboda poslovnog nastana u pravu EZ
Autor: Mr. sc. Jasminka PECOTIĆ, dipl. iur.
Vijesti iz Europske unije
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi
Ministarstvo pravosuđa
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
Uprava za rad i mirovinsko osiguranje
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva
Obvezno pravo
Pravo trgovačkih društava
Radno pravo
Porezno pravo
Pomorsko pravo
Autorsko pravo
Parnični postupak
Ovršni postupak
Kazneno pravo
Upravno pravo
Gospodarsko pravo
Pravo leasinga/Kazneno pravo
Porez na dohodak/kapitalni prihod
Gospodarsko pravo
Radno pravo
Informacije iz zemlje i svijeta
Odgovori na pitanja