RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Ovrha na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima

pip - 11.2005, str. 3

Novosti u ovršnom postupku

pip - 11.2005, str. 8

Nemogućnost odgovornosti osiguratelja za štete prouzročene motornim vozilima trećima

pip - 11.2005, str. 15

Sklapanje ugovora po novom ZOO-u

pip - 11.2005, str. 17

Jedan aspekt primjene Actio Pauliana u stečaju(oživljava li hipoteka i fiducijarno vlasništvo pretvoreni u punopravno vlasništvo ako je to pretvaranje pobijeno)

pip - 11.2005, str. 28

Odluka Ustavnog suda RH o povredi ustavnog prava u postupku otkaza ugovora o radu - prikaz

pip - 11.2005, str. 34

Tužba radi nadomještanja suglasnosti

pip - 11.2005, str. 36

Tumačenje Kolektivnog ugovora između poslodavaca i radnika

pip - 11.2005, str. 44

Ovrha i porezi

pip - 11.2005, str. 46

Marginalije uz Glavu XXII. Kaznenog zakona (kaznena djela protiv pravosuđa)

pip - 11.2005, str. 50

Posebna nadležnost prema mjestu ispunjenja ugovorne obveze u europskom pravu

pip - 11.2005, str. 59

Reklamacije - prava i obveze potrošača i trgovaca

pip - 11.2005, str. 72

Prostorno i stvarno važenje carinskih propisa EU

pip - 11.2005, str. 76

Sloboda prometa kapitala u odnosu na države nečlanice EU

pip - 11.2005, str. 82

Vijesti iz Europske unije

pip - 11.2005, str. 86

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 11.2005, str. 89

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

pip - 11.2005, str. 90

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak

pip - 11.2005, str. 93

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 11.2005, str. 93

Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine

pip - 11.2005, str. 94

Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi

pip - 11.2005, str. 99

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

pip - 11.2005, str. 102

Ministarstvo pravosuđa

pip - 11.2005, str. 104

Obvezno pravo

pip - 11.2005, str. 108

Pravo trgovačkih društava

pip - 11.2005, str. 110

Radno pravo

pip - 11.2005, str. 111

Parnični postupak

pip - 11.2005, str. 112

Stečajno pravo

pip - 11.2005, str. 113

Prekršajno pravo

pip - 11.2005, str. 113

Carine

pip - 11.2005, str. 115

Porezno pravo

pip - 11.2005, str. 116

Kazneno pravo

pip - 11.2005, str. 117

Bilančno porezno pravo

pip - 11.2005, str. 122

Porez na dohodak

pip - 11.2005, str. 124

Obvezni odnosi

pip - 11.2005, str. 126

Pravo društava

pip - 11.2005, str. 127

Stečajno pravo

pip - 11.2005, str. 128

Financijsko pravo

pip - 11.2005, str. 129

Radno pravo

pip - 11.2005, str. 130

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 11.2005, str. 130

Odgovori na pitanja

pip - 11.2005, str. 135

Pregled novih propisa

pip - 11.2005, str. 143

Objava rezultata poslovanja

pip - 11.2005, str. 144
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)