Pravo i porezi 12/2005

Web izdanje 8,99
Promjene vezane uz sredstva i predmet ovrhe prema noveli Ovršnog zakona
Autor: Prof. dr. sc. Hrvoje KAČER
Ovrha na pokretninama
Autor: Mr. sc. Jelena ČUVELJAK, dipl. iur.
Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja (Upisnik mobilijarne hipoteke)
Autor: Zdenka POGARČIĆ, dipl. iur.
Zajedničko vlasništvo - pojam, sadržaj i pravno značenje
Autor: Prof. dr. sc. Vlado BELAJ
Potrošački ugovori na Internetu
Autori: Doc. dr. sc. Hana HORAK, dipl. iur.
Josip ŠTAJFER, dipl. iur.
Obveza savjetovanja s radničkim vijećem u slučaju otkazivanja ugovora o radu s probnim radom
Autor: Dr. sc. Ivan KALADIĆ, dipl. iur.
Skupno oporezivanje dobitka u Austriji
Autor: Mr. sc. Bojan HUZANIĆ, dipl. iur.
Prikaz Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
Autor: Aleksandra ANTOLIĆ, dipl. iur.
Upravne pristojbe
Autor: Mr. sc. Marijana VURAIĆ, dipl. oec.
Značajne novosti u izmjenama i dopunama Zakona o Državnom inspektoratu
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Upravljanje ljudskim resursima u državnoj upravi
Autor: Gordana JELINEK-KROŠNJAR, dipl. iur.
Oporezivanje kamata unutar Europske unije
Autor: Doc. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Odluke Europskog suda protiv RH i njihovo značenje
Autor: Mr. sc. Vinka LONGIN PEŠ, dipl. iur.
Vijesti iz Europske unije
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
Ministarstvo pravosuđa
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
Uprava za rad i tržište rada
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
Uprava za mirovinsko i invalidsko osiguranje
Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka
Uprava za telekomunikacije i pošte
Obvezno pravo
Stvarno pravo
Pravo trgovačkih društava
Radno pravo
Pomorsko pravo
Parnični postupak
Ovršno pravo
Stečajno pravo
Upravno pravo
Carine
Kazneno pravo
Ovršno pravo
Obvezni odnosi
Radno pravo
Porezno savjetovanje
Porez na nasljedstvo
Porez na dodanu vrijednost
Informacije iz zemlje i svijeta
Odgovori na pitanja