Pravo i porezi 9/2005

Web izdanje 8,99
Novele Ovršnog zakona s naglaskom na javnobilježničku ovrhu
Autor: Mr. sc. Andrija ERAKOVIĆ, dipl. iur.
Osiguranje dokaza u parničnom postupku
Autor: Prof. dr. sc. Mihajlo DIKA
Otuđenje vlasništva na nekretnini temeljem pravnog posla i učinci pravnog posla o otuđenju tuđe nekretnine
Autor: Prof. dr. sc. Petar SIMONETTI
Odgovornost za nuklearnu štetu u hrvatskom pravu
Autor: Prof. emeritus Ivo GRABOVAC
Novosti u sustavu javne nabave
Autor: Zdenka POGARČIĆ, dipl. iur.
Rad prvostupanjskog poreznog tijela po žalbi
Autor: Mr. sc. Stanka STOJIĆ, dipl. iur.
Pet slučajeva mirovanja radnoga odnosa
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Zaštita potrošača - korisnika bankarskih usluga
Autor: Dobrila RAJIĆ, dipl. oec.
Pravna zaštita industrijskog dizajna
Autor: Dragan ZLATOVIĆ, dipl. iur.
Koje nam novosti donosi novi Zakon o obveznim odnosima glede prodaje potrošačke robe i jamstava
Autor: Mr. sc. Ana POŠĆIĆ, dipl. iur.
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
Uprava za rad i tržište rada
Ministarstvo pravosuđa
Obvezno pravo
Stvarno pravo
Pravo trgovačkih društava
Radno pravo
Parnični postupak
Ovršno pravo
Stečajno pravo
Međunarodno privatno pravo
Carine
Porezno pravo
Pravo društava
Porez na dodanu vrijednost
Porez na promet nekretnina
Porez na nasljedstva
Računovodstvo - obvezni odnosi
Obvezni odnosi
Radni odnosi
Autorsko pravo
Upravno pravo
Informacije iz zemlje i svijeta
Odgovori na pitanja