Pravo i porezi

Novele Ovršnog zakona s naglaskom na javnobilježničku ovrhu
pip - 9.2005, str. 5
Osiguranje dokaza u parničnom postupku
pip - 9.2005, str. 11
Otuđenje vlasništva na nekretnini temeljem pravnog posla i učinci pravnog posla o otuđenju tuđe nekretnine
pip - 9.2005, str. 18
Odgovornost za nuklearnu štetu u hrvatskom pravu
pip - 9.2005, str. 25
Novosti u sustavu javne nabave
pip - 9.2005, str. 28
Rad prvostupanjskog poreznog tijela po žalbi
pip - 9.2005, str. 39
Pet slučajeva mirovanja radnoga odnosa
pip - 9.2005, str. 47
Zaštita potrošača - korisnika bankarskih usluga
pip - 9.2005, str. 50
Pravna zaštita industrijskog dizajna
pip - 9.2005, str. 54
Koje nam novosti donosi novi Zakon o obveznim odnosima glede prodaje potrošačke robe i jamstava
pip - 9.2005, str. 59
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine
pip - 9.2005, str. 67
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
pip - 9.2005, str. 70
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
pip - 9.2005, str. 71
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
Uprava za rad i tržište rada
pip - 9.2005, str. 72
Ministarstvo pravosuđa
pip - 9.2005, str. 74
Obvezno pravo
pip - 9.2005, str. 78
Stvarno pravo
pip - 9.2005, str. 79
Pravo trgovačkih društava
pip - 9.2005, str. 80
Radno pravo
pip - 9.2005, str. 80
Parnični postupak
pip - 9.2005, str. 81
Ovršno pravo
pip - 9.2005, str. 82
Stečajno pravo
pip - 9.2005, str. 82
Međunarodno privatno pravo
pip - 9.2005, str. 84
Carine
pip - 9.2005, str. 84
Porezno pravo
pip - 9.2005, str. 85
Pravo društava
pip - 9.2005, str. 87
Porez na dodanu vrijednost
pip - 9.2005, str. 88
Porez na promet nekretnina
pip - 9.2005, str. 90
Porez na nasljedstva
pip - 9.2005, str. 91
Računovodstvo - obvezni odnosi
pip - 9.2005, str. 92
Obvezni odnosi
pip - 9.2005, str. 93
Radni odnosi
pip - 9.2005, str. 95
Autorsko pravo
pip - 9.2005, str. 97
Upravno pravo
pip - 9.2005, str. 97
Informacije iz zemlje i svijeta
pip - 9.2005, str. 99
Odgovori na pitanja
pip - 9.2005, str. 103
Novi propisi
pip - 9.2005, str. 108