Pravo i porezi 2/2006

Web izdanje 8,99 EUR
67,74 KN
Ugovorna kazna i Liquidated Damages
Autor: Dr. sc. Branko VUKMIR, dipl. iur.
Posebni uvjeti prodaje u trgovini na malo - rasprodaja, te prodaja robe s nedostatcima
Autor: Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec.
Uvjeti pod kojima stranci mogu stjecati pravo vlasništva na nekretninama i pravo građenja
Autor: Prof. dr. sc. Petar SIMONETTI
Presuda koja nadomješta ugovor o kupoprodaji stana
Autor: Dr. sc. Ivan KALADIĆ, dipl. iur.
Otkaz radnicima izaslanim na rad u inozemstvo i njihov pravni položaj
Autor: Dr.sc. Sascha R. GROSJEAN
Modaliteti zapošljavanja učenika i samozapošljavanja studenata u RH
Autor: Alan VAJDA, dipl. iur.
Osporavanje nezakonitih upravnih akata donesenih u korist stranke u jednostranačkim stvarima
Autor: Mr. sc. Alen RAJKO, dipl. iur.
Prikaz novela Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Autor: Sanja DUSPARA, dipl. iur.
Novi Zakon o državnim potporama - motrište korisnika
Autor: Božo PREVELIĆ, dipl. iur.
Dopustivost prijedloga za otvaranje stečajnog postupka - vjerojatnost tražbine predlagatelja kao procesna pretpostavka
Autor: Sanja MIHALIĆ, dipl. iur.
Obračunavanje i plaćanje PDV-a na naknade za ambalažu i ambalažni otpad
Autor: Zdravka BARAC, dipl. oec.
Prebivalište i uobičajeno boravište u judikaturi nekih članica EU
Autor: Prof. dr. sc. Olivera LONČARIĆ-HORVAT
Vijesti iz Europske unije
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
Središnji državni ured za upravu
Ministarstvo unutarnjih poslova
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva - Uprava za rad i tržište rada
Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka
Ministarstvo kulture
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva
Obvezno pravo
Mjenično pravo
Pravo trgovačkih društava
Radno pravo
Žigovno pravo
Pomorsko pravo
Parnični postupak
Stečajno pravo
Porezno pravo
Kazneno pravo
Pravo trgovačkih društava
Radno pravo
Porezno pravo
Stečajno pravo
Porezno pravo
Obvezni odnosi
Porezno pravo
Trgovačko pravo/Ekonomika poduzeća
Pravo trgovačkih društava/Porez na promet nekretnina
Porez na dohodak
Radno pravo
Bankarsko pravo
Informacije iz zemlje i svijeta
Odgovori na pitanja