Pravo i porezi 4/2006

Web izdanje 8,99
Novčane obveze kod trgovačkih ugovora (članak 174. ZOO-a)
Autor: Dr. sc. Branko VUKMIR, dipl. iur.
Ugovor o zakupu u novom Zakonu o obveznim odnosima (II.)
Autor: Doc. dr. sc. Zlatko ĆESIĆ
Kupoprodaja s pridržajem prava vlasništva
Autor: Mr. sc. Jelena ČUVELJAK, dipl. iur.
Može li se protiv strane države provesti ovrha na osnovi arbitražnog pravorijeka - rješenja i otvorena pitanja
Autor: Prof. dr. sc. Krešimir SAJKO
Oporezivanje drugog dohotka
Autor: Doc. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ, dipl. iur.
Oporezivanje duhanskih proizvoda posebnim porezom - trošarinom
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Obveza plaćanja i stope poreza na potrošnju
Autori: Slavica BALAŠKO, dipl. oec.
Ivana VODA
Osvrt na rasprave o autentičnom tumačenju zakona
Autor: Mr. sc. Miljenko A. GIUNIO, dipl. iur.
Doprinos oštećenika vlastitoj šteti nastaloj sudarom s ostavljenim i neoznačenim vozilom na cesti
Autor: Dr. sc. Ivan KALADIĆ, dipl. iur.
Odbor za državnu u službu
Autori: Mr. sc. Zoran PIČULJAN, dipl. iur.
Sanda PIPUNIĆ, dipl. iur.
O bitnim stajalištima i mišljenjima iz prakse Upravnog suda RH vezanim uz javnu nabavu
Autor: Marija PERKOVIĆ, dipl. iur.
Prava i dužnosti u odnosima roditelja i djece - primjena haške konvencije o građansko-pravnim aspektima otmice djece
Autor: Zinka BULKA, dipl. iur.
Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i autonomni koncept vlasništva prema Konvenciji
Autor: Marko BONIFAČIĆ, dipl. iur.
Vijesti iz Europske unije
Interpretativna nadležnost vrhovnog suda RH po novom Zakonu o sudovima
Autor: Mr. sc. Renata CVRČIĆ, dipl. iur.
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
Središnji državni ured za upravu
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi
Stvarno pravo
Obvezno pravo
Pravo trgovačkih društava
Radno pravo
Autorsko pravo
Zemljišnoknjižno pravo
Parnični postupak
Ovršni postupak
Stečajno pravo
Porezno pravo
Porezno pravo
Obvezni odnosi
Pravo trgovačkih društava
Trgovačko pravo
Pravo javne nabave
Radno pravo
Odgovori na pitanja