Pravo i porezi 5/2006

Web izdanje 8,99
Ovrha na tražbini da se predaju ili isporuče pokretnine ili da se preda nekretnina
Autor: Prof. dr. sc. Mihajlo DIKA
Novi sustav obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti u RH
Autor: Doc. dr. sc. Marijan ĆURKOVIĆ, dipl iur.
Postupak upisa i brisanja jahti, brodica, plutajućih nepomičnih odobalnih objekata prema novom Pomorskom zakonu
Autor: Prof. dr. sc. Jozo ČIZMIĆ
Preoblikovanje društva s ograničenom odgovornošću u dioničko društvo
Autor: Doc. dr. sc. Hana HORAK, dipl. iur.
Pravno uređenje elektroničke isprave
Autor: Doc. dr. sc. Zlatko ĆESIĆ
Pravni aspekti reklamiranja određenih usluga i slobodnih zanimanja
Autor: Dragan ZLATOVIĆ, dipl. iur.
Koje novosti donosi novi Zakon o obveznim odnosima glede ugovora o organiziranju putovanja
Autor: Mr. sc. Ana POŠĆIĆ, dipl. iur.
Osvrt na izmjene Pravilnika o PDV-u/povrat PDV-a inozemnim poduzetnicima koji izlažu na sajmovima u RH
Autor: Zdravka BARAC, dipl. oec.
Raspisivanje i provedba javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi
Autori: Mr. sc. Zoran PIČULJAN, dipl. iur.
Sanda PIPUNIĆ, dipl. iur.
Rad volontera
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Proces usklađenja carinskog sustava RH sa sustavom EZ
Autor: Boris ŠOŠTARIĆ, dipl. iur.
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
Središnji državni ured za upravu
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Ministarstvo pravosuđa
Ministarstvo turizma, prometa i razvitka
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
Obvezno pravo
Pravo trgovačkih društava
Stvarno pravo
Radno pravo
Autorsko pravo
Parnični postupak
Ovršni postupak
Prekršajno pravo
Kazneno pravo
Porezno pravo
Upravno pravo
Porezno pravo
Porez na promet nekretnina
Obvezni odnosi
Pravo intelektualnog vlasništva
Financijsko pravo
Socijalno pravo
Informacije iz zemlje i svijeta
Odgovori na pitanja