Pravo i porezi

Ovrha na tražbini da se predaju ili isporuče pokretnine ili da se preda nekretnina
pip - 5.2006, str. 3
Novi sustav obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti u RH
pip - 5.2006, str. 12
Postupak upisa i brisanja jahti, brodica, plutajućih nepomičnih odobalnih objekata prema novom Pomorskom zakonu
pip - 5.2006, str. 18
Preoblikovanje društva s ograničenom odgovornošću u dioničko društvo
pip - 5.2006, str. 28
Pravno uređenje elektroničke isprave
pip - 5.2006, str. 32
Pravni aspekti reklamiranja određenih usluga i slobodnih zanimanja
pip - 5.2006, str. 37
Koje novosti donosi novi Zakon o obveznim odnosima glede ugovora o organiziranju putovanja
pip - 5.2006, str. 42
Osvrt na izmjene Pravilnika o PDV-u/povrat PDV-a inozemnim poduzetnicima koji izlažu na sajmovima u RH
pip - 5.2006, str. 50
Raspisivanje i provedba javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi
pip - 5.2006, str. 53
Rad volontera
pip - 5.2006, str. 58
Proces usklađenja carinskog sustava RH sa sustavom EZ
pip - 5.2006, str. 62
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
pip - 5.2006, str. 71
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
pip - 5.2006, str. 75
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
pip - 5.2006, str. 75
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine
pip - 5.2006, str. 77
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi
pip - 5.2006, str. 82
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
pip - 5.2006, str. 84
Središnji državni ured za upravu
pip - 5.2006, str. 86
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
pip - 5.2006, str. 88
Ministarstvo pravosuđa
pip - 5.2006, str. 89
Ministarstvo turizma, prometa i razvitka
pip - 5.2006, str. 89
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
pip - 5.2006, str. 90
Obvezno pravo
pip - 5.2006, str. 90
Pravo trgovačkih društava
pip - 5.2006, str. 91
Stvarno pravo
pip - 5.2006, str. 92
Radno pravo
pip - 5.2006, str. 92
Autorsko pravo
pip - 5.2006, str. 93
Parnični postupak
pip - 5.2006, str. 93
Ovršni postupak
pip - 5.2006, str. 94
Prekršajno pravo
pip - 5.2006, str. 94
Kazneno pravo
pip - 5.2006, str. 98
Porezno pravo
pip - 5.2006, str. 100
Upravno pravo
pip - 5.2006, str. 105
Porezno pravo
pip - 5.2006, str. 106
Porez na promet nekretnina
pip - 5.2006, str. 109
Obvezni odnosi
pip - 5.2006, str. 110
Pravo intelektualnog vlasništva
pip - 5.2006, str. 111
Financijsko pravo
pip - 5.2006, str. 112
Socijalno pravo
pip - 5.2006, str. 114
Informacije iz zemlje i svijeta
pip - 5.2006, str. 116
Odgovori na pitanja
pip - 5.2006, str. 120
Pregled novih propisa
pip - 5.2006, str. 128