Pravo i porezi 9/2006

Web izdanje 8,99
Četvrta novela Stečajnog zakona
Autor: Mr. sc. Andrija ERAKOVIĆ, dipl. iur.
Fiducijarno osiguranje tražbine - javnobilježničko unovčenje predmeta osiguranja
Autor: Jožica MATKO-RUŽDJAK, dipl. iur.
Prijevoz stvari u unutarnjoj plovidbi u RH - de lege lata i de lege ferenda
Autor: Prof. emeritus Ivo GRABOVAC
Nešto o novom Zakonu o športu
Autor: Prof. dr. sc. Hrvoje KAČER
Prikaz novela Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
Autor: Ljiljana ANTONIĆ, dipl. iur.
Donesen je Zakon o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu
Autor: Mr. sc. Zvonimir BOŠKOVIĆ, dipl. iur.
Plaćanje poreza na kuće za odmor - Osvrt na sudsku praksu vezanu uz primjenu Zakona
Autor: Berislav MATKOVIĆ, dipl. iur.
Osvrt na izmjene i dopune Zakona o izvlaštenju
Autor: Marko BONIFAČIĆ, dipl. iur.
Mijenja li Ustav EU porezno pravo država članica
Autor: Prof. dr. sc. Olivera LONČARIĆ-HORVAT
Prijedlog Zakona o leasing-u
Autor: Zdenka POGARČIĆ, dipl. iur.
Poslovna, profesionalna i službena tajna
Autor: Mr. sc. Renata CVRČIĆ, dipl. iur.
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
Središnji državni ured za upravu
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Ministarstvo unutarnjih poslova
Ministarstvo kulture
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Obvezno pravo
Stvarno pravo
Pravo trgovačkih društava
Radno pravo
Mjenično pravo
Nasljedno pravo
Zemljišnoknjižno pravo
Parnični postupak
Ovršni postupak
Stečajno pravo
Pravo trgovačkih društava
Stečajno pravo
Radno pravo
Radni odnosi
Porez na promet nekretnina
Porez na dohodak
Porez na dobitak
Odgovori na pitanja