Pravo i porezi 1/2007

Web izdanje 8,99
Tko može biti punomoćnik u parničnom postupku?
Autor: Prof. dr. sc. Mihajlo DIKA
Značenje upisa u sudski registar (I.)
Autor: Akademik Jakša BARBIĆ
Izvansudsko rješavanje sporova - mirenje pri Centru za mirenje Hrvatske gospodarske komore
Autor: Dr. sc. Nina TEPEŠ, dipl. iur.
Zatezne kamate na novčane obveze u stranoj valuti, te na obveze sa valutnom klauzulom
Autor: Mr. sc. Jelena ČUVELJAK, dipl. iur.
Mjenica u platnom prometu
Autor: Mr. sc. Miljenko GIUNIO, dipl. iur.
Porez na promet nekretnina u Njemačkoj
Autori: Doc. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Ivan PLANINIĆ
Stranci kao stjecatelji stvarnih prava na nekretninama (I.)
Autor: Mladen ŽUVELA, dipl. iur.
Razvrgnuće suvlasničke zajednice nekretnina
Autor: Zinka BULKA, dipl. iur.
RH je potvrdila Međunarodnu konvenciju o građanskoj odgovornosti za štetu onečišćenja pogonskim uljem (2001.)
Autor: Prof. emeritus Ivo GRABOVAC
Oporezivanje energije na području EU
Autor: Prof. dr. sc. Olivera LONČARIĆ-HORVAT
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretninama
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Doprinosi za obvezna osiguranja
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi
Središnji državni ured za upravu
Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenje i graditeljstva
Obvezno pravo
Odštetno pravo
Radno pravo
Pravo trgovačkih društava
Parnični postupak
Ovršni postupak
Stečajno pravo
Prekršajno pravo
Upravno pravo
Kazneno pravo
Porezno pravo
Pravo trgovačkih društava
Trgovačko pravo
Obvezno pravo
Pravo tržišnog natjecanja
Radno pravo
Postupovno pravo
Odgovori na pitanja