RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Ugovori “ključ u ruke”

pip - 12.2007, str. 3

Revizori pod nadzorom

pip - 12.2007, str. 11

Prikaz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama

pip - 12.2007, str. 13

Komentar odluke Ustavnog suda RH o poništenju vjerodostojnog tumačenja

pip - 12.2007, str. 17

Samovoljna primjena materijalnog prava kao povreda ustavnog prava – prikaz Odluke Ustavnog suda RH

pip - 12.2007, str. 21

Ustavno pravo na zdrav život

pip - 12.2007, str. 22

Mogućnost zastupanja stranih osoba od strane odvjetnika u području prava industrijskog vlasništva

pip - 12.2007, str. 27

Revizija po dopuštenju drugostupanjskog suda

pip - 12.2007, str. 37

Ugovori o posudbi

pip - 12.2007, str. 45

Nedopuštena trgovina dionicama

pip - 12.2007, str. 51

Granice odgovornosti osiguratelja prema trećima u osiguranju od automobilske odgovornosti za štetu

pip - 12.2007, str. 59

Noćni rad i tužba radi isplate noćnog rada

pip - 12.2007, str. 70

Upravna suradnja na području trošarina pod okriljem EU

pip - 12.2007, str. 76

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 12.2007, str. 81

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

pip - 12.2007, str. 86

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak

pip - 12.2007, str. 93

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Doprinosi za obvezna osiguranja

pip - 12.2007, str. 93

Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine

pip - 12.2007, str. 95

Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi

pip - 12.2007, str. 99

Središnji državni ured za upravu

pip - 12.2007, str. 106

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

pip - 12.2007, str. 109

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

pip - 12.2007, str. 109

Obvezno pravo

pip - 12.2007, str. 115

Stvarno pravo

pip - 12.2007, str. 116

Pravo trgovačkih društava

pip - 12.2007, str. 117

Radno pravo

pip - 12.2007, str. 118

Parnični postupak

pip - 12.2007, str. 121

Ovršno pravo

pip - 12.2007, str. 125

Stečajno pravo

pip - 12.2007, str. 126

Prekršajno pravo

pip - 12.2007, str. 127

Upravno pravo

pip - 12.2007, str. 131

Porezno pravo

pip - 12.2007, str. 133

Pravo poreznog savjetovanja

pip - 12.2007, str. 136

Pravo trgovačkih društava

pip - 12.2007, str. 136

Trgovačko pravo

pip - 12.2007, str. 137

Odgovori na pitanja

pip - 12.2007, str. 138

Pregled novih propisa

pip - 12.2007, str. 142
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)