Pravo i porezi 12/2008

Web izdanje 8,99
Novi Zakon o koncesijama
Autor: Dr. sc. Branko VUKMIR, dipl. iur.
Korupcija nije samo pitanje novca (implikacije konkretnog primjera)
Autor: Dr. sc. Alen RAJKO, dipl. iur
Novine u Zakonu o javnoj nabavi
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Ograničavanje uporabe duhanskih proizvoda prema novom Zakonu
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
O značenju pojma "gospodarski pristup utvrđivanju poreznih činjenica"
Autor: Prof. dr. sc. Olivera LONČARIĆ-HORVAT
Osiguranje rizika terorizma u poredbenom i hrvatskom pravu (II.)
Autori: Doc. dr. sc. Maja BUKOVAC-PUVAČA
Mr. sc. Loris BELANIĆ, dipl. iur.