Pravo i porezi

Novi Zakon o koncesijama
pip - 12.2008, str. 3
Korupcija nije samo pitanje novca (implikacije konkretnog primjera)
pip - 12.2008, str. 13
Novine u Zakonu o javnoj nabavi
pip - 12.2008, str. 16
Ograničavanje uporabe duhanskih proizvoda prema novom Zakonu
pip - 12.2008, str. 27