Pravo i porezi 3/2008

Web izdanje 8,99
Stjecanje vlastitih dionica u svjetlu Novele od 19. listopada 2007.
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC
Pravni aspekti procjene vrijednosti nekretnina
Autor: Prof. dr. sc. Vlado BELAJ
Pravni položaj najmoprimca u ugovornom odnosu prema Zakonu o najmu stanova
Autor: Mr. sc. Koraljka SANSOVIĆ, dipl. iur.
Uloga stroja pri suđenju u profesionalnom tenisu danas ili što je to Hawk-Eye
Autori: Prof. dr. sc. Hrvoje KAČER
Mario ANČIĆ
Stjecanje prava vlasništva na nekretninama na temelju sudske odluke
Autor: Ljiljana MATUŠKO ANTONIĆ, dipl. iur.
Crtice iz hrvatske financijskopravne prošlosti (II. dio)
Autor: Doc. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Uređena građevna čestica
Autor: Ivica ROVIS, dipl. iur.
Pravni položaj državnih službenika prema Zakonu o državnim službenicima
Autor: Goran LOJE, dipl. iur.
Izravno pravo u osiguranju od automobilske odgovornosti za štetu i njegovo ostvarenje
Autor: Mr. sc. Loris BELANIĆ, dipl. iur.
Stimuliranje radnika – razlozi i modaliteti putem pravnih akata
Autor: Vedran KRULJAC, dipl. iur.
Kako zaštiti naziv internetske domene
Autor: Dragan ZLATOVIĆ, dipl. iur.
Fiskalna decentralizacija i pitanje teritorijalnog izravnanja u Republici Hrvatskoj
Autori: Tomislav ŠIMIĆ, dipl. iur.
Ante NOVOKMET, dipl. iur.
Odredbe Budimpeštanske konvencije pozitivno su pravo u domaćem unutarnjem prijevozu stvari u Republici Hrvatskoj
Autor: Prof. emeritus Ivo GRABOVAC