Pravo i porezi

Stjecanje vlastitih dionica u svjetlu Novele od 19. listopada 2007.
pip - 3.2008, str. 3
Pravni aspekti procjene vrijednosti nekretnina
pip - 3.2008, str. 11
Pravni položaj najmoprimca u ugovornom odnosu prema Zakonu o najmu stanova
pip - 3.2008, str. 20
Uloga stroja pri suđenju u profesionalnom tenisu danas ili što je to Hawk-Eye
pip - 3.2008, str. 27
Stjecanje prava vlasništva na nekretninama na temelju sudske odluke
pip - 3.2008, str. 30
Crtice iz hrvatske financijskopravne prošlosti (II. dio)
pip - 3.2008, str. 35
Uređena građevna čestica
pip - 3.2008, str. 44
Pravni položaj državnih službenika prema Zakonu o državnim službenicima
pip - 3.2008, str. 48
Izravno pravo u osiguranju od automobilske odgovornosti za štetu i njegovo ostvarenje
pip - 3.2008, str. 50
Stimuliranje radnika – razlozi i modaliteti putem pravnih akata
pip - 3.2008, str. 59
Kako zaštiti naziv internetske domene
pip - 3.2008, str. 63
Fiskalna decentralizacija i pitanje teritorijalnog izravnanja u Republici Hrvatskoj
pip - 3.2008, str. 66
Odredbe Budimpeštanske konvencije pozitivno su pravo u domaćem unutarnjem prijevozu stvari u Republici Hrvatskoj
pip - 3.2008, str. 73