RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Utuženje/ostvarenje novčane tražbine iz radnog odnosa s obzirom na vrijeme početka postupka ostvarivanja i zaštite spornog prava

pip - 3.2009, str. 3

Odgovornost poslodavca za profesionalni rizik kod naknade štete pričinjene radniku ozljedom na radu ili u vezi s radom

pip - 3.2009, str. 11

Ugovor o najmu

pip - 3.2009, str. 16

Odgovornost za neimovinsku štetu zbog povrede prava na čast i ugled pravne osobe

pip - 3.2009, str. 26

Ustavno pravo na suđenje u razumnom roku

pip - 3.2009, str. 32

Treće osobe u poreznom nadzoru

pip - 3.2009, str. 33

Poništavanje i ukidanje rješenja po pravu nadzora

pip - 3.2009, str. 41

Dobro upravljanje

pip - 3.2009, str. 46

Temeljne odrednice patentne zaštite u hrvatskom pravu

pip - 3.2009, str. 49

Poreznopravna i carinskopravna borba protiv prijevara u Austriji

pip - 3.2009, str. 52

Program oslobođenja od kazne ili smanjenja kazne za sudionike kartela (leniency program) u pravu tržišnog natjecanja EU i RH

pip - 3.2009, str. 58
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)