Pravo i porezi 5/2009

Web izdanje 8,99
Plaćanje zateznih kamata kao posljedice zakašnjenja dužnika s ispunjenjem novčane obveze
Autor: Prof. dr. sc. Zlatko ĆESIĆ
Zakonik kanonskoga prava (Codex Iuris Canonici)
Autor: Dr. sc. Branko VUKMIR, dipl. iur.
Ispravak i odgovor kao instituti hrvatskoga medijskog prava
Autor: Dr. sc. Alen RAJKO, dipl. iur.
Novi Zakon o općem upravnom postupku
Autor: Hrvoje BARBERIĆ, dipl. iur.
Minimalni uvjeti za obavljanje gospodarskih djelatnosti – zakonska i podzakonska regulativa – obvezujuća primjena posebnih propisa iz područja gradnje
Autor: Franciska GRĐAN, dipl. iur.
Uredba Europskog Parlamenta i Vijeća br. 864/2007. o mjerodavnom pravu za izvanugovorne obveze – Rim II i hrvatsko međunarodno privatno pravo
Autor: Prof. dr. sc. Krešimir SAJKO
Pravne posljedice rada umirovljenika
Autor: Sanja ROTIM, dipl. iur.
Obavljanje djelatnosti kućne radinosti ili sporednog zanimanja umirovljenika bez obustave isplate mirovine
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Neživotnost nekih odredaba ZPP-a koje su protivne ekonomičnosti postupka
Autor: Božo VILUŠIČ, dipl. iur.
Europsko pravo žiga i usklađivanje hrvatskog prava
Autor: Dragan ZLATOVIĆ, dipl. iur.