Pravo i porezi

Plaćanje zateznih kamata kao posljedice zakašnjenja dužnika s ispunjenjem novčane obveze
pip - 5.2009, str. 3
Zakonik kanonskoga prava (Codex Iuris Canonici)
pip - 5.2009, str. 9
Ispravak i odgovor kao instituti hrvatskoga medijskog prava
pip - 5.2009, str. 20
Novi Zakon o općem upravnom postupku
pip - 5.2009, str. 29
Minimalni uvjeti za obavljanje gospodarskih djelatnosti – zakonska i podzakonska regulativa – obvezujuća primjena posebnih propisa iz područja gradnje
pip - 5.2009, str. 33
Uredba Europskog Parlamenta i Vijeća br. 864/2007. o mjerodavnom pravu za izvanugovorne obveze – Rim II i hrvatsko međunarodno privatno pravo
pip - 5.2009, str. 39
Pravne posljedice rada umirovljenika
pip - 5.2009, str. 46
Obavljanje djelatnosti kućne radinosti ili sporednog zanimanja umirovljenika bez obustave isplate mirovine
pip - 5.2009, str. 59
Neživotnost nekih odredaba ZPP-a koje su protivne ekonomičnosti postupka
pip - 5.2009, str. 62
Europsko pravo žiga i usklađivanje hrvatskog prava
pip - 5.2009, str. 66