RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Kratki komentar FIDIC-ove „Zlatne knjige“

pip - 6.2011, str. 3

Prikaz odredaba Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti

pip - 6.2011, str. 14

Izmjene i dopune Zakona o radu

pip - 6.2011, str. 18

Materijalna prava radnika koja nisu unaprijed predviđena propisom ni autonomnim izvorom prava

pip - 6.2011, str. 21

Novine u ZPP-u

pip - 6.2011, str. 22

Poslovna jedinica vs. stalna poslovna jedinica, podružnica vs. predstavništvo

pip - 6.2011, str. 32

Skraćeni porezni postupak

pip - 6.2011, str. 37

O pravorijeku: poredbenopravna analiza, manjkavosti hrvatskih rješenja i prijedlozi de lege ferenda

pip - 6.2011, str. 43

Ugovori između putničkih agencija i korisnika – ugovor o organiziranju putovanja

pip - 6.2011, str. 50

Stjecanje prava vlasništva objekta izgrađenog od pravnog prednika i neprocijenjenog u postupku pretvorbe

pip - 6.2011, str. 69

O pravednosti kao paradigmi prava

pip - 6.2011, str. 72

Povreda prava na pravično suđenje u koncesijskom postupku

pip - 6.2011, str. 82

Zašto ček nije mjenica – sličnosti i razlike između čeka i mjenice

pip - 6.2011, str. 0

Odgovornost državnih službenika

pip - 6.2011, str. 92

Domaća sudska praksa

pip - 6.2011, str. 136

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 6.2011, str. 146

Pitanja i odgovori

pip - 6.2011, str. 152

Pregled novih propisa

pip - 6.2011, str. 154
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)