Pravo i porezi

Rokovi ispunjenja novčanih obveza prema odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
pip - 10.2012, str. 3
Ugovorna odredba o zabrani ili ograničenju obavljanja djelatnosti trgovačkog zastupnika
pip - 10.2012, str. 8
Ugovorna kazna
pip - 10.2012, str. 17
O predstečajnoj nagodbi prema Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
pip - 10.2012, str. 21
Prikaz novela Zakona o trgovačkim društvima
pip - 10.2012, str. 29
Aktualnosti koje se odnose na knjigu odluka društva s ograničenom odgovornošću
pip - 10.2012, str. 32
Stvarnopravno osiguranje obveza iz kupoprodaje nekretnine (II.)
pip - 10.2012, str. 35
Pojedinačni akti javnopravnih tijela koji se donose prema Zakonu o radu
pip - 10.2012, str. 48
Sportska arbitraža
pip - 10.2012, str. 52
Iz početne prakse Upravnog suda u Rijeci (III.)
pip - 10.2012, str. 56
Zastara pokretanja i vođenja disciplinskog postupka protiv državnog službenika
pip - 10.2012, str. 62
Status „žrtve“ pred Europskim sudom za ljudska prava
pip - 10.2012, str. 67
Domaća sudska praksa
pip - 10.2012, str. 93
Inozemna sudska praksa
pip - 10.2012, str. 102
Pitanja i odgovori
pip - 10.2012, str. 110
Pregled novih propisa
pip - 10.2012, str. 113