Pravo i porezi 10/2012

Web izdanje 8,99
Rokovi ispunjenja novčanih obveza prema odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
Autor: Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.
Ugovorna odredba o zabrani ili ograničenju obavljanja djelatnosti trgovačkog zastupnika
Autor: Mr. sc. Hrvoje KORDIŠ, dipl. iur.
Ugovorna kazna
Autori: Josip TURKALJ , dipl. iur.
Tomislav ARTUKOVIĆ , dipl. iur.
O predstečajnoj nagodbi prema Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
Autor: Mr. sc. Jelena ČUVELJAK, dipl. iur.
Prikaz novela Zakona o trgovačkim društvima
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC
Aktualnosti koje se odnose na knjigu odluka društva s ograničenom odgovornošću
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Stvarnopravno osiguranje obveza iz kupoprodaje nekretnine (II.)
Autori: Doc. dr. sc. Hano ERNST
Doc. dr. sc. Gabrijela MIHELČIĆ , dipl. iur.
Pojedinačni akti javnopravnih tijela koji se donose prema Zakonu o radu
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Sportska arbitraža
Autor: Kazimir ILIJAŠ , dipl. iur.
Iz početne prakse Upravnog suda u Rijeci (III.)
Autor: Dr. sc. Alen RAJKO, dipl. iur.
Zastara pokretanja i vođenja disciplinskog postupka protiv državnog službenika
Autor: Dr. sc. Damir JURAS , dipl. iur.
Status „žrtve“ pred Europskim sudom za ljudska prava
Autor: Mr. sc. Nevenka ŠERNHORST, dipl. iur.