Pravo i porezi 9/2012

Web izdanje 8,99
Novi propisi o javno-privatnom partnerstvu
Autor: Dr. sc. Branko VUKMIR, dipl. iur.
Kontrola rada u javnoj upravi
Autor: Dr. sc. Milorad ĆUPURDIJA
Ozakonjenje izgrađenih zgrada prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
Autor: Dr. sc. Ljiljana MATUŠKO ANTONIĆ , dipl. iur.
Pasivna legitimacija upravitelja zgrade – komentar sudske odluke
Stvarnopravno osiguranje obveza iz kupoprodaje nekretnine (I.)
Autori: Dr. sc. Gabrijela MIHELČIĆ , dipl. iur.
Doc. dr. sc. Hano ERNST
Predstavnik radnika u organu poslodavca kao oblik radničke participacije – osvrt na različita gledišta
Autor: Dragan ZLATOVIĆ, dipl. iur.
Pravno uređenje stranaka kolektivnih ugovora u Republici Hrvatskoj
Autor: Doc. dr. sc. Viktor GOTOVAC
O odgovornosti za obveze trgovačkog društva nakon njegove podjele – komentar sudske odluke
Autor: Dr. sc. Ivan KALADIĆ, dipl. iur.
Tajna trgovačka društva i moguće zloporabe
Autor: Mr. sc. Zorislav KALEB, dipl. iur.
Upravljanje naplatom potraživanja
Autori: Mr. sc. Ivica BAŠIĆ , dipl. oec.
Anita JOVICA , bacc. oec.
Maja RODIN , bacc. oec.
Pravo zaposlenih i samozaposlenih posvojitelja na posvojiteljski roditeljski dopust
Autor: Renata TURČINOV , dipl. iur.
Javna nabava ispod europskih vrijednosnih pragova
Autor: Dr. sc. Stanka PEJAKOVIĆ , dipl. iur.