Pravo i porezi

Novi propisi o javno-privatnom partnerstvu
pip - 9.2012, str. 3
Kontrola rada u javnoj upravi
pip - 9.2012, str. 8
Ozakonjenje izgrađenih zgrada prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
pip - 9.2012, str. 13
Pasivna legitimacija upravitelja zgrade – komentar sudske odluke
pip - 9.2012, str. 17
Stvarnopravno osiguranje obveza iz kupoprodaje nekretnine (I.)
pip - 9.2012, str. 20
Predstavnik radnika u organu poslodavca kao oblik radničke participacije – osvrt na različita gledišta
pip - 9.2012, str. 25
Pravno uređenje stranaka kolektivnih ugovora u Republici Hrvatskoj
pip - 9.2012, str. 29
O odgovornosti za obveze trgovačkog društva nakon njegove podjele – komentar sudske odluke
pip - 9.2012, str. 41
Tajna trgovačka društva i moguće zloporabe
pip - 9.2012, str. 44
Upravljanje naplatom potraživanja
pip - 9.2012, str. 50
Pravo zaposlenih i samozaposlenih posvojitelja na posvojiteljski roditeljski dopust
pip - 9.2012, str. 55
Javna nabava ispod europskih vrijednosnih pragova
pip - 9.2012, str. 58
Domaća sudska praksa
pip - 9.2012, str. 91
Inozemna sudska praksa
pip - 9.2012, str. 105
Pitanja i odgovori
pip - 9.2012, str. 112
Pregled novih propisa
pip - 9.2012, str. 116