RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Osnove (međunarodnih) transfernih cijena

pip - 1.2013, str. 3

Pravna motrišta fiskalizacije

pip - 1.2013, str. 8

Novosti u Stečajnom zakonu

pip - 1.2013, str. 17

Izmjene i dopune Zakona o upravnim sporovima

pip - 1.2013, str. 26

Reprezentativnost za kolektivno pregovaranje

pip - 1.2013, str. 28

(Među)dioničarski ugovor – aktualna pitanja i dvojbe

pip - 1.2013, str. 38

Nešto o odnosu ništetnih (ništavih) i "nepostojećih" ugovora – komentar sudske odluke

pip - 1.2013, str. 46

Ugovor o dodatnoj djelatnosti (amaterski ugovor)

pip - 1.2013, str. 49

Aktualnosti vezane za zapljenu po pristanku dužnika

pip - 1.2013, str. 53

Porezne (ne)pogodnosti i specifičnosti kod određenih načina stjecanja nekretnina

pip - 1.2013, str. 57

Operativni rizik – komparativni pregled aktualne regulative

pip - 1.2013, str. 65

Domaća sudska praksa

pip - 1.2013, str. 89

Inozemna sudska praksa

pip - 1.2013, str. 104

Pitanja i odgovori

pip - 1.2013, str. 111

Pregled novih propisa

pip - 1.2013, str. 115
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)