RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Ugovor o faktoringu

pip - 12.2014, str. 3

Novo posebno uređenje zateznih kamata (I.)

pip - 12.2014, str. 16

Dostava odluka o pravima i obvezama iz radnog odnosa

pip - 12.2014, str. 24

Telekomunikacijske, radijske i TV usluge te elektronički obavljene usluge u sustavu PDV-a

pip - 12.2014, str. 33

Oporezivanje dohotka po osnovi kamata na štednju - modeli uvođenja i problemi

pip - 12.2014, str. 37

Odlučivanje o izuzeću suca (odluka Europskog suda za ljudska prava)

pip - 12.2014, str. 45

Konvalidacija staža osiguranja

pip - 12.2014, str. 49

Novosti u javnobilježničkoj ovrsi

pip - 12.2014, str. 53

Nepoštene ugovorne odredbe u potrošačkom ugovorima

pip - 12.2014, str. 57

Ulaganje prava intelektualnog vlasništva u trgovačka društva

pip - 12.2014, str. 61

Prikaz programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece stradalih branitelja

pip - 12.2014, str. 67

Domaća sudska praksa

pip - 12.2014, str. 95

Inozemna sudska praksa

pip - 12.2014, str. 104

Informacije i očitovanja

pip - 12.2014, str. 110

Pitanja i odgovori

pip - 12.2014, str. 112
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)