Pravo i porezi 5/2014

Web izdanje 8,99
Prikaz novog Zakona o zaštiti potrošača
Autor: Dr. sc. Goran VOJKOVIĆ, dipl. iur.
Neophodnost noveliranja Zakona o medijima
Autor: Damir JELUŠIĆ, dipl. iur.
Zakonsko porezno jamstvo nakon novele OPZ-a: „Proboj pravne osobnosti“ trgovačkih društava u slučaju zloporabe prava
Autori: Prof. dr. sc. Nataša ŽUNIĆ-KOVAČEVIĆ
Stjepan GADŽO , mag. iur.
Neke specifičnosti u radnim odnosima pomoraca
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Aktualnosti kod zapošljavanja osoba s invalidnošću
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Novosti u rokovima prijava i odjava sa Zavoda
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Potraživanje naknade štete Zavoda prema novom Zakonu o mirovinskom osiguranju
Autori: Žanet VIDOVIĆ , dipl. iur.
Željko REBIĆ , dipl. iur.
Sastavljanje tužbenog zahtjeva u upravnom sporu – praktični savjeti i primjeri
Autor: Dr. sc. Alen RAJKO, dipl. iur.
Zastarijevanje tražbine naknade za izvršena ulaganja u tuđi poslovni prostor
Autor: Dr. sc. Ivan KALADIĆ, dipl. iur.
Što donosi nadolazeća regulativa UCITS fondova – UCITS V i UCITS VI
Autor: Morana DERENČINOVIĆ, dipl. iur.
Prigovor zastare u ovršnom postupku
Litispendencija u europskome međunarodnom privatnom pravu i njezin odnos s odredbom o prorogaciji nadležnosti
Autor: Danijela VRBLJANAC , mag. iur., univ. spec. iur
Presuda suda Europske unije u predmetu Portgás C-425/12 - javna nabava postaje dijelom doktrine o izravnim učincima direktiva
Autori: Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.
Ivan PALČIĆ , dipl. iur.