RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Oslobođenja od plaćanja PDV-a za diplomatska i konzularna predstavništva i druga međunarodna tijela

pip - 9.2015, str. 3

Način odobravanja i ukidanja posebnog statusa poreznom obvezniku

pip - 9.2015, str. 12

Usporedni nadzori i nazočnost službenika drugih država članica

pip - 9.2015, str. 16

Obveza davanja i mogućnost uskrate obavijesti u poreznom postupku

pip - 9.2015, str. 22

Usklađivanje statuta udruga sa Zakonom o udrugama

pip - 9.2015, str. 25

Nezakonita kontrola plaćanja RTV-pristojbe

pip - 9.2015, str. 31

Jedinstvena nomotehnička pravila – preporuke za primjenu

pip - 9.2015, str. 34

Tužbeni zahtjev za predaju i naknadu štete zbog oduzimanja motornog vozila

pip - 9.2015, str. 44

Početak primjene zadnjih novela ZOO-a – nove kamatne stope

pip - 9.2015, str. 51

Prikaz Zakona o zaštiti novčarskih institucija

pip - 9.2015, str. 57

Njemački sustav procjene vrijednosti nekretnina

pip - 9.2015, str. 63

Povreda dužnosti uzdržavanja

pip - 9.2015, str. 67

Interpretativni učinak u kontekstu europskog prava – interpretativna autonomija ili pravna nesigurnost

pip - 9.2015, str. 72

Revizija Uredbe o sudskoj nadležnosti i priznanju i ovrsi odluka u građanskim i trgovačkim predmetima (Bruxelles I)

pip - 9.2015, str. 82

Domaća sudska praksa

pip - 9.2015, str. 127

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 9.2015, str. 136

Pitanja i odgovori

pip - 9.2015, str. 143
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)