Pravo i porezi 10/2016

Web izdanje 8,99
Sukob interesa na tržištu kapitala
Autor: Dr.sc. Morana DERENČINOVIĆ RUK , dipl. iur.
Opće pravilo za sprječavanje izbjegavanja poreza uvedeno u sustav poreza na dobitak
Autor: Dr. sc. Nevia ČIČIN-ŠAIN , mag.iur.
Diskriminacija po osnovi invalidnosti u slučaju poreznog (ne)oslobođenja
Autor: Mr. sc. Nevenka ŠERNHORST, dipl. iur.
Pojedinačni akti javnopravnih tijela koji se donose prema Zakonu o radu i drugim zakonima iz područja rada
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Revizija Direktive o upućenim radnicima u okviru pružanja usluga
Autor: Maja GREGURIĆ, dipl. iur.
Credere i kredit: dva srodna ili suprotstavljena pojma (II.)
Autori: Doc. dr. sc. Gabrijela MIHELČIĆ , dipl. iur.
Doc. dr. sc. Emilia MIŠĆENIĆ
Ugovor o zastupanju u osiguranju
Autor: Mr. sc. Ivan PAVLIČEVIĆ , dipl. oec. i ing. cest. prom.
Organi udruge (II.)
Autor: Mr. sc. Hrvoje KORDIŠ, dipl. iur.
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Domaća sudska praksa
Inozemna sudska praksa i stajališta
Odgovori na pitanja pretplatnika