Pravo i porezi

E-izdanje 56,50 kn
Sukob interesa na tržištu kapitala
pip - 10.2016, str. 3
Opće pravilo za sprječavanje izbjegavanja poreza uvedeno u sustav poreza na dobitak
pip - 10.2016, str. 12
Diskriminacija po osnovi invalidnosti u slučaju poreznog (ne)oslobođenja
pip - 10.2016, str. 18
Pojedinačni akti javnopravnih tijela koji se donose prema Zakonu o radu i drugim zakonima iz područja rada
pip - 10.2016, str. 23
Revizija Direktive o upućenim radnicima u okviru pružanja usluga
pip - 10.2016, str. 30
Credere i kredit: dva srodna ili suprotstavljena pojma (II.)
pip - 10.2016, str. 36
Ugovor o zastupanju u osiguranju
pip - 10.2016, str. 41
Organi udruge (II.)
pip - 10.2016, str. 50
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
pip - 10.2016, str. 62
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
pip - 10.2016, str. 81
Domaća sudska praksa
pip - 10.2016, str. 94
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 10.2016, str. 107
Odgovori na pitanja pretplatnika
pip - 10.2016, str. 114