RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Radnopravni položaj menadžera

pip - 2.2016, str. 3

Izvanredni otkaz ugovora o radu u praksi

pip - 2.2016, str. 11

Privremene mjere i naknada štete zbog neosnovane ili neopravdane privremene mjere

pip - 2.2016, str. 16

Uloga Financijske agencije u skraćenom stečajnom postupku

pip - 2.2016, str. 22

Novi način podnošenja godišnje porezne prijave građana za 2015. godinu - primjena posebnog postupka

pip - 2.2016, str. 27

Perfekcija ugovora i njezini učinci

pip - 2.2016, str. 37

Desetogodišnjica valutnog izjednačenja glavnice

pip - 2.2016, str. 44

Pravni odnos ustupa tražbine (cesije) kao pravnog instituta obveznog prava s posebnim osvrtom na uputu (asignaciju)

pip - 2.2016, str. 47

Financiranje javnog zdravstva s osvrtom na donacije kao poseban instrument financiranja

pip - 2.2016, str. 54

(Ne)dopuštenost mjere obustave isporuke vodnih usluga kućanstvima u Republici Hrvatskoj de lege lata i de lege ferenda

pip - 2.2016, str. 64

Obvezujući učinak klauzula o višestupanjskom rješavanju sporova koje vodi arbitraži

pip - 2.2016, str. 72

Normiranje Europskoga gospodarskog interesnog udruženja u hrvatskome pravnom sustavu

pip - 2.2016, str. 83

Kontroling u trgovačkom društvu

pip - 2.2016, str. 86

Projekt osobnog asistenta za osobe s najtežom vrstom i stupnjem invalidnosti

pip - 2.2016, str. 91

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

pip - 2.2016, str. 96

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 2.2016, str. 104

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo zdravlja

pip - 2.2016, str. 111

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

pip - 2.2016, str. 112

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

pip - 2.2016, str. 114

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo pravosuđa

pip - 2.2016, str. 115

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo gospodarstva

pip - 2.2016, str. 115

Domaća sudska praksa

pip - 2.2016, str. 116

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 2.2016, str. 129

Odgovori na pitanja pretplatnika

pip - 2.2016, str. 136

Prilog časopisu PiP br. 2/16

pip - 2.2016, str. 0
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)