Pravo i porezi

E-izdanje 56,50 kn
Izmjene i dopune Općega poreznog zakona u 2016. godini
pip - 6.2016, str. 3
Utvrđivanje poreza na kuće za odmor za 2016. godinu
pip - 6.2016, str. 5
Uređenje nadomještanja suglasnosti Pravilnikom o načinu izbora arbitra i provođenju postupka arbitraže u postupcima nadomještanja suglasnosti
pip - 6.2016, str. 13
Aktualna pitanja kod sporazumnog prestanka ugovora o radu
pip - 6.2016, str. 18
Aktualno o radu na sezonskim poslovima u poljoprivredi
pip - 6.2016, str. 21
Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca u RH 2016. godinu
pip - 6.2016, str. 25
Emfiteuza u RH kao moguća perspektiva gospodarenja poljoprivrednim zemljištem (s usporednim prikazom)
pip - 6.2016, str. 31
Zatezne kamate – aktualnosti u pravnoj praksi
pip - 6.2016, str. 41
Nemogućnost personalne zakonske subrogacije na posrednog oštećenika
pip - 6.2016, str. 51
Novosti u europskim parničnim postupcima
pip - 6.2016, str. 54
Rasprava pred drugostupanjskim sudom
pip - 6.2016, str. 58
Vertikalni sporazumi i vertikalna ograničenja u online trgovini
pip - 6.2016, str. 63
Rokovi u upravnom postupku i povrat u prijašnje stanje
pip - 6.2016, str. 70
Obvezno mirovinsko osiguranje zaposlenih osoba
pip - 6.2016, str. 72
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
pip - 6.2016, str. 84
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
pip - 6.2016, str. 94
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
pip - 6.2016, str. 106
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo uprave
pip - 6.2016, str. 107
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo poljoprivrede
pip - 6.2016, str. 108
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
pip - 6.2016, str. 109
Domaća sudska praksa
pip - 6.2016, str. 110
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 6.2016, str. 124
Odgovori na pitanja pretplatnika
pip - 6.2016, str. 132