Pravo i porezi 6/2016

Web izdanje 8,99
Izmjene i dopune Općega poreznog zakona u 2016. godini
Autor: Mr. sc. Bojan HUZANIĆ, dipl. iur.
Utvrđivanje poreza na kuće za odmor za 2016. godinu
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Uređenje nadomještanja suglasnosti Pravilnikom o načinu izbora arbitra i provođenju postupka arbitraže u postupcima nadomještanja suglasnosti
Autor: Mr. sc. Iris GOVIĆ PENIĆ , dipl. iur.
Aktualna pitanja kod sporazumnog prestanka ugovora o radu
Autor: Tino BEGO , dipl. iur.
Aktualno o radu na sezonskim poslovima u poljoprivredi
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca u RH 2016. godinu
Autor: Alan VAJDA, dipl. iur.
Emfiteuza u RH kao moguća perspektiva gospodarenja poljoprivrednim zemljištem (s usporednim prikazom)
Autor: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Zatezne kamate – aktualnosti u pravnoj praksi
Autor: Anamarija LIVAJA , mag. iur.
Nemogućnost personalne zakonske subrogacije na posrednog oštećenika
Autor: Damir JELUŠIĆ, dipl. iur.
Novosti u europskim parničnim postupcima
Autor: Dr. sc. Jelena ČUVELJAK , dipl. iur.
Rasprava pred drugostupanjskim sudom
Autor: Željko BORIĆ, dipl. iur.
Vertikalni sporazumi i vertikalna ograničenja u online trgovini
Autor: Dr. sc. Mirta KAPURAL , dipl. iur.
Rokovi u upravnom postupku i povrat u prijašnje stanje
Autor: Goran LOJE, dipl. iur.
Obvezno mirovinsko osiguranje zaposlenih osoba
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo uprave
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo poljoprivrede
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Domaća sudska praksa
Inozemna sudska praksa i stajališta
Odgovori na pitanja pretplatnika