Pravo i porezi

E-izdanje 56,50 kn
Dobitak od otuđenja imovine – (kapitalni dobitak) i ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (I.)
pip - 1.2017, str. 3
Darovi (donacije) i sponzorstva trgovačkih društava s poreznog motrišta
pip - 1.2017, str. 8
Pregled novog Zakona o javnoj nabavi (I.)
pip - 1.2017, str. 12
Primjena Zakona o strateškim robnim zalihama i njegovih kaznenih odredaba
pip - 1.2017, str. 22
Procesna pitanja u sporovima za zaštitu od diskriminacije / uznemiravanja i mobinga te osvrt na recentnu sudsku praksu
pip - 1.2017, str. 27
Sistematizacija poslova tajnika u školskim ustanovama
pip - 1.2017, str. 33
Nacionalni Kolektivni ugovor za hrvatske pomorce na brodovima u međunarodnoj plovidbi
pip - 1.2017, str. 39
Jedan aspekt (građanskopravne) odgovornosti upravitelja zgrada
pip - 1.2017, str. 49
Razlozi nedostojnosti stečajnog upravitelja
pip - 1.2017, str. 54
Raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti
pip - 1.2017, str. 59
Ugovor o darovanju (II.)
pip - 1.2017, str. 63
Pristup informacijama i zaštita povjerljivih informacija u postupcima iz prava tržišnog natjecanja (II.)
pip - 1.2017, str. 70
Statusne promjene trgovačkih društava (II.)
pip - 1.2017, str. 77
Međunarodni ugovori igrača
pip - 1.2017, str. 84
Temeljni propisi prava intelektualnog vlasništva
pip - 1.2017, str. 88
Odlučivanje o zemljišnoknjižnim prijedlozima kod upisanog društvenog vlasništva
pip - 1.2017, str. 96
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
pip - 1.2017, str. 103
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
pip - 1.2017, str. 110
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo pravosuđa
pip - 1.2017, str. 120
Domaća sudska praksa
pip - 1.2017, str. 120
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 1.2017, str. 135
Odgovori na pitanja pretplatnika
pip - 1.2017, str. 143