Pravo i porezi 1/2017

Web izdanje 8,99
Dobitak od otuđenja imovine – (kapitalni dobitak) i ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (I.)
Autori: Dalibor LEGAC , dipl. iur.
Željko MARTINOVIĆ , dipl. oec.
Darovi (donacije) i sponzorstva trgovačkih društava s poreznog motrišta
Autor: Samra BEĆIROVIĆ PETARČIĆ , struč. spec. oec.
Pregled novog Zakona o javnoj nabavi (I.)
Autor: Ivan PALČIĆ , dipl. iur.
Primjena Zakona o strateškim robnim zalihama i njegovih kaznenih odredaba
Autor: Mr. sc. Zorislav KALEB, dipl. iur.
Procesna pitanja u sporovima za zaštitu od diskriminacije / uznemiravanja i mobinga te osvrt na recentnu sudsku praksu
Autor: Mr. sc. Iris GOVIĆ PENIĆ , dipl. iur.
Sistematizacija poslova tajnika u školskim ustanovama
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.
Nacionalni Kolektivni ugovor za hrvatske pomorce na brodovima u međunarodnoj plovidbi
Autor: Renata PRAŽETINA KALEB, dipl. iur.
Jedan aspekt (građanskopravne) odgovornosti upravitelja zgrada
Autori: Dr. sc. Hrvoje KAČER
Doc. dr. sc. Blanka IVANČIĆ-KAČER
Razlozi nedostojnosti stečajnog upravitelja
Autor: Mr. sc. Nevenka ŠERNHORST, dipl. iur.
Raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti
Autor: Dr. sc. Ivan KALADIĆ
Ugovor o darovanju (II.)
Autor: Mr. sc. Hrvoje KORDIŠ, dipl. iur.
Pristup informacijama i zaštita povjerljivih informacija u postupcima iz prava tržišnog natjecanja (II.)
Autor: Dr. sc. Mirta KAPURAL , dipl. iur.
Statusne promjene trgovačkih društava (II.)
Autor: Vesna BULJAN, dipl. iur.
Međunarodni ugovori igrača
Autor: Kazimir ILIJAŠ , dipl. iur.
Temeljni propisi prava intelektualnog vlasništva
Autor: Dr. sc. Dragan ZLATOVIĆ, mag. iur.
Odlučivanje o zemljišnoknjižnim prijedlozima kod upisanog društvenog vlasništva
Autor: Bruno RUŽIČKA
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Domaća sudska praksa
Inozemna sudska praksa i stajališta
Odgovori na pitanja pretplatnika