Pravo i porezi 6/2017

Web izdanje 8,99
Zastara prema OPZ-u
Autor: Mr. sc. Bojan HUZANIĆ, dipl. iur.
Porezna ispravnost računa u elektroničkom obliku
Autor: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , mag. oec, univ spec. oec.
Prava nakon prestanka obavljanja samostalne djelatnosti
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Mirenje u kolektivnim radnim sporovima
Autor: Vlatka KOVAČ, dipl. iur.
Priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u svrhu zapošljavanja unutar osnovnoškolskih ustanova u RH
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.
Zaštita na radu i prekršaji poslodavaca
Autor: Goran LOJE, dipl. iur.
Novosti kod izaslanja zaposlenih osoba radi pružanja prijevozničkih usluga u Austriji
Autor: Alan VAJDA , mag. iur.
Određivanje predmeta (javne) nabave i njegovo dijeljenje s posebnim naglaskom na usluge
Autor: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Odgovornost člana posade broda oružanih snaga RH (I.)
Autor: Mr. sc. Ante JELAVIĆ , dipl. iur.
Zviždači i doušnici u pravu tržišnog natjecanja – novi instrumenti za otkrivanje zabranjenih postupanja
Autor: Dr. sc. Mirta KAPURAL , dipl. iur.
Vezani poslovi kao oblik zlouporabe vladajućeg položaja (II.)
Autor: Dina BALINT VUKELIĆ , mag. iur. i univ. spec. oec.
Obveze trgovačkog zastupnika
Autor: Mr. sc. Hrvoje KORDIŠ, dipl. iur.
Odgovor na žalbu i reviziju
Autor: Damir JELUŠIĆ, dipl. iur.
Delegirani akt Europske komisije glede naziva „Teran“
Autor: Tomislav SADRIĆ , mag. iur.
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
Domaća sudska praksa
Inozemna sudska praksa i stajališta
Odgovori na pitanja pretplatnika