RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Opći akti predstavničkog tijela JLS za provedbu Zakona o održivom gospodarenju otpadom

pip - 1.2018, str. 3

Prikaz promjena Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

pip - 1.2018, str. 13

Novi Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

pip - 1.2018, str. 18

Novi kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

pip - 1.2018, str. 33

Prikaz novoga Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

pip - 1.2018, str. 35

Porezni tretman kamata koje rezident Republike Hrvatske ostvari u tuzemstvu i iz inozemstva

pip - 1.2018, str. 41

Težina povrede prava osobnosti i okolnosti slučaja – osnovni kriteriji dosuđivanja i odmjeravanja visine pravične novčane naknade

pip - 1.2018, str. 50

Pravo građenja

pip - 1.2018, str. 56

Ugovor o zakupu nekretnine

pip - 1.2018, str. 63

Primjena opće uredbe o zaštiti podataka

pip - 1.2018, str. 72

Osvrt na izmjene Zakona o radu i novele nekih drugih radnopravnih propisa

pip - 1.2018, str. 79

Lojalnost poslodavcu

pip - 1.2018, str. 84

Ovrha koju provodi Financijska agencija (I.)

pip - 1.2018, str. 88

Manjinski udjeli u ocjeni koncentracija poduzetnika

pip - 1.2018, str. 100

Pregled zakona donesenih u RH u prosincu 2017. godine s kratkim komentarom

pip - 1.2018, str. 105

Zaštita izuma patentom (II. dio)

pip - 1.2018, str. 113

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

pip - 1.2018, str. 121

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 1.2018, str. 127

Domaća sudska praksa

pip - 1.2018, str. 132

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 1.2018, str. 141

Odgovori na pitanja pretplatnika

pip - 1.2018, str. 147
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)