Pravo i porezi

Tiskano izdanje 56,50 kn
E-izdanje 56,50 kn
Opći akti predstavničkog tijela JLS za provedbu Zakona o održivom gospodarenju otpadom
pip - 1.2018, str. 3
Prikaz promjena Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
pip - 1.2018, str. 13
Novi Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
pip - 1.2018, str. 18
Novi kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
pip - 1.2018, str. 33
Prikaz novoga Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
pip - 1.2018, str. 35
Porezni tretman kamata koje rezident Republike Hrvatske ostvari u tuzemstvu i iz inozemstva
pip - 1.2018, str. 41
Težina povrede prava osobnosti i okolnosti slučaja – osnovni kriteriji dosuđivanja i odmjeravanja visine pravične novčane naknade
pip - 1.2018, str. 50
Pravo građenja
pip - 1.2018, str. 56
Ugovor o zakupu nekretnine
pip - 1.2018, str. 63
Primjena opće uredbe o zaštiti podataka
pip - 1.2018, str. 72
Osvrt na izmjene Zakona o radu i novele nekih drugih radnopravnih propisa
pip - 1.2018, str. 79
Lojalnost poslodavcu
pip - 1.2018, str. 84
Ovrha koju provodi Financijska agencija (I.)
pip - 1.2018, str. 88
Manjinski udjeli u ocjeni koncentracija poduzetnika
pip - 1.2018, str. 100
Pregled zakona donesenih u RH u prosincu 2017. godine s kratkim komentarom
pip - 1.2018, str. 105
Zaštita izuma patentom (II. dio)
pip - 1.2018, str. 113
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
pip - 1.2018, str. 121
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
pip - 1.2018, str. 127
Domaća sudska praksa
pip - 1.2018, str. 132
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 1.2018, str. 141
Odgovori na pitanja pretplatnika
pip - 1.2018, str. 147