Pravo i porezi 7/2018

Web izdanje 8,99
Novi zakoni – lipanj 2018. godine
Autor: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Zaštita javnog interesa u žalbenom stadiju javnonabavnih postupaka
Autor: Dr. sc. Stanka PEJAKOVIĆ , dipl. iur.
Odštetna odgovornost države za pogreške u obavljanju javne vlasti i službe
Autor: Dunja JURIĆ KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Novi Kolektivni ugovor za srednjoškolske ustanove
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Refleksija novodonesenoga Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama na radne odnose u osnovnom školstvu
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.
O novčanim pomoćima ugovorenim kolektivnim ugovorima za državne i javne službenike i namještenike
Autor: Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Pitanja i odgovori iz područja zabrane nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Neka praktična pitanja o pravu građenja u Hrvatskoj
Autor: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Fiducij – pravna priroda i aktualnosti
Autor: Nikolina Pavlečić Kučinić , dipl. iur.
Usluge od općega gospodarskog interesa u europskom pravu
Autor: Dr. sc. Desa SARVAN , dipl. iur.
Jezik u pravu
Autor: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Domaća sudska praksa i stajališta
Inozemna sudska praksa i stajališta
Odgovori na pitanja pretplatnika