Pravo i porezi

Tiskano izdanje 56,50 kn
E-izdanje 56,50 kn
Novi zakoni – lipanj 2018. godine
pip - 7.2018, str. 3
Zaštita javnog interesa u žalbenom stadiju javnonabavnih postupaka
pip - 7.2018, str. 7
Odštetna odgovornost države za pogreške u obavljanju javne vlasti i službe
pip - 7.2018, str. 13
Novi Kolektivni ugovor za srednjoškolske ustanove
pip - 7.2018, str. 21
Refleksija novodonesenoga Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama na radne odnose u osnovnom školstvu
pip - 7.2018, str. 25
O novčanim pomoćima ugovorenim kolektivnim ugovorima za državne i javne službenike i namještenike
pip - 7.2018, str. 32
Pitanja i odgovori iz područja zabrane nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom
pip - 7.2018, str. 39
Neka praktična pitanja o pravu građenja u Hrvatskoj
pip - 7.2018, str. 46
Fiducij – pravna priroda i aktualnosti
pip - 7.2018, str. 54
Usluge od općega gospodarskog interesa u europskom pravu
pip - 7.2018, str. 62
Jezik u pravu
pip - 7.2018, str. 68
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
pip - 7.2018, str. 69
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
pip - 7.2018, str. 69
Domaća sudska praksa i stajališta
pip - 7.2018, str. 73
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 7.2018, str. 92
Odgovori na pitanja pretplatnika
pip - 7.2018, str. 99