Pravo i porezi

Tiskano izdanje 67,80 kn
E-izdanje 67,80 kn
Novi zakoni – srpanj 2019. godine
pip - 9.2019, str. 3
Novi zakoni u vodno-komunalnom gospodarstvu
pip - 9.2019, str. 9
Obveznost i izvršenje upravnosudskih presuda
pip - 9.2019, str. 14
Pregled novog Zakona o sustavu državne uprave
pip - 9.2019, str. 17
Naknada troškova upravnog spora
pip - 9.2019, str. 26
Boravak i rad državljana EU-a u skladu s novim propisom o državljanima država članica EGP-a i članovima njihovih obitelji
pip - 9.2019, str. 30
Utjecaj pojma radnika u praksi Suda EU-a na primjenu Zakona o radu (II. dio)
pip - 9.2019, str. 36
Pravne posljedice dužnikova zakašnjenja i neispunjenja ugovorne novčane obveze
pip - 9.2019, str. 43
Isporuka i stjecanje dobara unutar EU-a
pip - 9.2019, str. 51
Uporaba pečata u poreznom nadzoru
pip - 9.2019, str. 63
Ogledni postupak – novi institut u Noveli ZPP-a iz 2019. godine
pip - 9.2019, str. 70
Pravo na dom u slučaju bespravne gradnje
pip - 9.2019, str. 76
Zaštita pravnih učinaka skupštinskih odluka prema čl. 366.a Zakona o trgovačkim društvima
pip - 9.2019, str. 80
Slučaj Jurica protiv Republike Hrvatske
pip - 9.2019, str. 85
Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju
pip - 9.2019, str. 89
Jezik u pravu
pip - 9.2019, str. 92
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
pip - 9.2019, str. 93
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
pip - 9.2019, str. 100
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo turizma
pip - 9.2019, str. 105
Domaća sudska praksa i stajališta
pip - 9.2019, str. 112
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 9.2019, str. 133
Odgovori na pitanja pretplatnika
pip - 9.2019, str. 140