Pravo i porezi 4/2020

Web izdanje 8,99
Uvodnik glavnog urednika
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Novi zakoni – ožujak 2020. godine
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Aktualna pitanja radnih odnosa u uvjetima nCoV bolesti (COVID-19)
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom (COVID-19) i obračun plaće
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva u posebnim okolnostima izazvanim širenjem koronavirusa
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Što donosi paket izmjena i dopuna turističkih propisa
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine Hrvatskoj gospodarskoj komori i doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Travanjske mjere vlade za pomoć gospodarstvu zbog koronavirusa, s posebnim osvrtom na izmjene OPZ-a
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Rodiljni i roditeljski dopust i naknade za vrijeme korištenja toga prava
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Novosti kod oporezivanja duhanskih prerađevina i duhanskih proizvoda, etilnog alkohola te bezalkoholnih pića i kave
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Tumačenje europskih propisa o PDV-u
Autor: Prof. dr. sc Nikola MIJATOVIĆ
Izmjene ugovora o javnoj nabavi
Autor: Maja KUHAR, dipl.iur.
Viša sila i javna nabava
Autor: Tomislav SADRIĆ , mag. iur.
Posljedice više sile (epidemije) u obveznom, radnom, parničnom, procesnom i ovršnom pravu
Autor: Mr. sc. Nevenka ŠERNHORST, dipl. iur.
Viša sila i ugovorni odnosi
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Posljedice izvanrednih okolnosti na pravne poslove
Autor: Doc. dr. sc. Ivana Kanceljak
Nužda i nevrijeme u obveznim odnosima
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Povreda prava Unije
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.
Jezik u pravu
Autori: Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.
Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo turizma
Domaća sudska praksa i stajališta
Inozemna sudska praksa i stajališta
Odgovori na pitanja pretplatnika