Pravo i porezi

Tiskano izdanje 124,30 kn
Web izdanje 113,00 kn
Uvodnik glavnog urednika
pip - 10.2021, str. 2
Novi zakoni – rujan 2021. godine
pip - 10.2021, str. 3
Mogućnosti izmjene ugovora o javnoj nabavi zbog posljedica pandemije COVID-19
pip - 10.2021, str. 4
Zakon o obveznim odnosima i izmjene cijena kod ugovora o građenju
pip - 10.2021, str. 12
Uredsko poslovanje – postupanje s predmetima i pismenima
pip - 10.2021, str. 19
Novi Zakon o gospodarenju otpadom – jesmo li riješili sva otvorena pitanja financiranja sustava?
pip - 10.2021, str. 24
Problematika utvrđivanja značajne pregovaračke snage prema Zakonu o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom
pip - 10.2021, str. 0
Neopravdani izostanak radnika s radnog mjesta
pip - 10.2021, str. 35
Aktualna pitanja u vezi s otpremninom rukovodećeg osoblja
pip - 10.2021, str. 44
Antidiskriminacijski radni sporovi u sudskoj praksi
pip - 10.2021, str. 49
Nesiguran rad
pip - 10.2021, str. 56
Pojam neovlaštenog snimanja u hrvatskom kaznenom, građanskom procesnom i radnom pravu
pip - 10.2021, str. 60
Oslobođenja u sustavu PDV-a (II. dio)
pip - 10.2021, str. 66
Provedba ovršnog postupka radi naplate poreznog duga
pip - 10.2021, str. 76
Promjena namjene poljoprivrednih zemljišta u građevinska
pip - 10.2021, str. 84
Hrvatsko društvo ortodonata protiv AZTN-a – upravni spor
pip - 10.2021, str. 88
Jezik u pravu
pip - 10.2021, str. 91
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
pip - 10.2021, str. 92
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
pip - 10.2021, str. 93
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
pip - 10.2021, str. 95
Domaća sudska praksa i stajališta
pip - 10.2021, str. 97
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 10.2021, str. 115
Pitanja i odgovori
pip - 10.2021, str. 122