Pravo i porezi 12/2021

Web izdanje 8,99
Uvodnik glavnog urednika
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI
Novi zakoni – studeni 2021. godine
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI
Maksimalna harmonizacija zakonodavstva EU-a u obveznom pravu
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.
Materijalni nedostatci u Noveli Zakona o obveznim odnosima iz 2021. godine
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI
Komercijalno jamstvo kao dio promjena Zakona o obveznim odnosima u 2021. godini
Autor: Antonija HRUŠKA , mag. iur.
Pravna analiza zakonitosti povećanja naknada u ugovorima o leasingu – II. dio
Autor: Ivan Branimir PAVIČIĆ , mag. iur.
Zabranjeni sporazumi u postupcima javne nabave
Autor: Maja KUHAR, dipl.iur.
Uredsko poslovanje – otprema akata i priprema predmeta za pismohranu i arhiv
Autor: Terezija MARIĆ , dipl. iur.
Izmjene Zakona o općem upravnom postupku
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Upravni postupak kod davanja koncesija na pomorskom dobru
Autori: Ivan GUROV , dipl.iur.
Nikolina PRATZER , dipl. iur.
Neosnovanost zahtjeva za izuzećem suca zbog njegovih pravnih stajališta
Autor: Doc. dr. sc. Alen RAJKO , dipl.iur.
Dopunska presuda
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR
Posebnosti kod sastavljanja Obrasca PDV za posljednje razdoblje oporezivanja 2021. godine
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Rješavanje poreznih izazova proizišlih iz digitalizacije ekonomije
Autor: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Novi Zakon o gospodarenju otpadom – završni osvrt
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.
Pravo plodouživanja
Autor: Goran TOPIĆ, mag. iur.
Osvrt na Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti 92
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Jezik u pravu
Autori: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo zdravstva
Domaća sudska praksa i stajališta
Inozemna sudska praksa i stajališta
Pitanja i odgovori