Pravo i porezi 10/2022

Web izdanje 8,99
Uvodnik glavnog urednika
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI
Novi zakoni – rujan 2022. godine
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Mjere kontrole cijena određenih prehrambenih proizvoda
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Što donose izmjene propisa o PDV-u
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Povećani neoporezivi primitci
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Porezni položaj primitaka članova nadzornih odbora, upravnih vijeća, skupština i drugih njima odgovarajućih tijela
Autori: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
O ponašanju radnika koje može prouzročiti otkaz te o otkazu radnika
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Zaštita poslovne tajne u radnom odnosu
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Vrednovanje dodatnih sposobnosti u postupku imenovanja ravnatelja - stajalište Ustavnog suda RH
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.
GDPR i preminule osobe
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.
O osnivanju Hrvatskog zavoda za socijalni rad, naknadama korisnicima te o evidencijama i dokumentaciji u sustavu socijalne skrbi
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.
Novine u parničnom prvostupanjskom postupku iz 2022. godine
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR
Klizna skala - obilježja i način ugovaranja te određivanja računske formule
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Sklapanje i učinci prividnih ugovora
Autor: Mr. sc. Nevenka ŠERNHORST, dipl. iur.
Stjecanje bez osnove
Autor: Goran TOPIĆ, mag. iur.
Upravljanje naplatom potraživanja
Autor: Dr. sc. Anđelka BUNETA
Jezik u pravu
Autori: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Domaća sudska praksa i stajališta
Inozemna sudska praksa i stajališta
Pitanja i odgovori