Pravo i porezi 11/2022

Web izdanje 8,99
Uvodnik glavnog urednika
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI
Novi zakoni – listopad 2022. godine
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI
Bitne novine u noveli Zakona o javnoj nabavi iz 2022. godine i razlozi novih rješenja
Autor: Maja KUHAR, dipl.iur.
Utjecaj uvođenja eura kao službene valute u RH na temeljeni kapital i njegove dijelove
Autori: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Kriza poduzeća i restrukturiranje
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Izrada plana poslovanja za 2023. godinu
Autor: Dr. sc. Dolores PUŠAR BANOVIĆ , prof. v. š.
Upute potrošačima o postupku jednostranog raskida ugovora
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Privremena zabrana građevinskih radova u turističkoj sezoni
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.
Politika vjerske i političke neutralnosti na radnome mjestu – praksa suda EU-a
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Višestruko otkazivanje ugovora o radu
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Primjena Zakona o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija kod priznavanja razdoblja obrazovanja s ciljem nastavka obrazovanja u RH
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.
Plaćanje poreza na kuće za odmor
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Novine u posebnim parničnim postupcima iz 2022. godine
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR
Prekogranično izvođenje dokaza i novela Zakona o parničnom postupku iz 2022. godine
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR
Propast nekretnine
Autor: Enia LIVAKOVIĆ , mag. iur.
Što donosi novi Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta
Autor: Zinka BULKA, dipl. iur.
Radovi kod ugovora o građenju
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI
Sukob europskih modela pružanja informacija o hranjivim tvarima
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.
Jezik u pravu
Autori: Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.
Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Domaća sudska praksa i stajališta
Inozemna sudska praksa i stajališta
Odgovori na pitanja pretplatnika