Pravo i porezi 2/2022

Web izdanje 8,99
Uvodnik glavnog urednika
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI
Novi zakoni – siječanj 2022. godine
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Praktične pripreme za uvođenje eura: pravni okvir i prilagodbe poduzeća
Autor: Mr. sc. Ana ŠABIĆ
Zatezne i najviše dopuštene ugovorne kamate za prvo polugodište 2022. godine
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Ugovorna kazna u Posebnim uzancama o građenju
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Kapara i odustatnina
Autor: Goran TOPIĆ, mag. iur.
Posebnosti dostave u zemljišno knjižnom postupku
Autor: Zinka BULKA, dipl. iur.
Plaće po sudskoj presudi u nagodbi i izvansudskoj nagodbi tijekom sudskog postupka
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Upute odbora za PDV (EU) iz 2020. i 2021. godine
Autor: Prof. dr. sc Nikola MIJATOVIĆ
Novosti u Zakonu o sprječavanju sukoba interesa
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.
Transparentnost upravljanja javnim sredstvima lokalne i područne (regionalne) samouprave te funkcija Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa na lokalnoj razini
Autor: Danijel JAVORIĆ BARIĆ , mag. iur.
Pravni i porezno-doprinosni položaj menadžera
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Novi Pravilnik o elektroničkoj komunikaciji
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR
Informacijski sustav uredskog poslovanja
Autor: Terezija MARIĆ , dipl. iur.
Startup poduzeća
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.
Krivotvorenje službene ili poslovne isprave
Autor: Goran LOJE, dipl. iur.
Jezik u pravu
Autori: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Domaća sudska praksa i stajališta
Inozemna sudska praksa i stajališta
Odgovori na pitanja pretplatnika