Pravo i porezi 4/2022

Web izdanje 8,99
Uvodnik glavnog urednika
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI
Novi zakoni – ožujak 2022. godine
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Pravo ukrajinskih državljana i raseljenih osoba iz Ukrajine na privremenu zaštitu i rad u RH
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Rad sezonskih radnika – državljana trećih zemalja u RH
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Statusno-pravna pitanja sezonskog zapošljavanja radnika
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Novosti u PDV-u od 1. travnja 2022. godine
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dobrovoljna prijava inozemnih primitaka
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Novela Zakona o javnoj nabavi u e-savjetovanju
Autor: Maja KUHAR, dipl.iur.
Oslanjanje na sposobnost drugih gospodarskih subjekata u praksi DKOM-a i VUS-a
Autor: Maja KUHAR, dipl.iur.
Što je nova u Stečajnom zakonu
Autor: Dr. sc. Jelena ČUVELJAK , dipl. iur.
O „nužnosti“ jedine nekretnine za ovrhu (nekoliko praktičnih pitanja)
Autor: Izv.prof.dr.sc. Gabrijela Mihelčić
Povrat u prijašnje stanje u praksi
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR
Praćenje primjene Zakona o općem upravnom postupku
Autor: Terezija MARIĆ , dipl. iur.
Podzakonski opći akti
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Privremeni ravnatelj ustanove
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Ugovorna kazna prema Zakonu o obveznim odnosima
Autor: Goran TOPIĆ, mag. iur.
Oblici franšizinga kao poslovnog modela
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.
Jezik u pravu
Autori: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Domaća sudska praksa i stajališta
Inozemna sudska praksa i stajališta
Odgovori na pitanja pretplatnika