Pravo i porezi 1/2023

Tiskano izdanje 16,95
Web izdanje 13,56
Uvodnik glavnog urednika
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI
Bitni elementi (sadržaj) ugovora o radu prema novim odredbama Zakona o radu
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Zakon o suzbijanju neprijavljenog rada
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Utvrđivanje i obračun plaće prema novim odredbama Zakona o radu
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Novosti iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora
Autor: Jelena ŠELER , dipl. iur.
Novine u održavanju ročišta na daljinu u parnici iz 2022. godine
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR
Odgovornost stečajnog upravitelja – njegovo razrješenje i naknada štete
Autor: Doc. dr. sc. Jelena ČUVELJAK
Utvrđivanje obveze PDV-a kod „dobitaša“ u 2023. godini prema izdanim računima
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Novosti u oporezivanju primitaka porezom na dohodak od 2023. godine
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Korištenje statističkih podataka za utvrđivanje carinske vrijednosti robe
Autor: Željko DOMINIS , mag. iur.
Što donosi novela Zakona o zemljišnim knjigama
Autor: Zinka BULKA, dipl. iur.
Zatezne i ugovorne kamate od 1. siječnja 2023. godine
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.
Poslovodstvo bez naloga
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Otvorena pravna pitanja u vezi s agrosolarnom proizvodnjom na državnom poljoprivrednom zemljištu
Autor: Tomislav SADRIĆ , mag. iur.
Zaštita i obnova kulturnih dobara u kulturno-povijesnim cjelinama s motrišta lokalne samouprave
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.
Videonadzor u privatnim prostorima
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.
O pristupu informacijama
Autor: Goran LOJE, dipl. iur.
Usklađivanje registra birača s popisom stanovništva
Autor: Terezija MARIĆ , dipl. iur.
Jezik u pravu
Autori: Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.
Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Novi zakoni – prosinac 2022. godine
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Domaća sudska praksa i stajališta
Inozemna sudska praksa i stajališta
Pitanja i odgovori