Pravo i porezi 9/2023

Tiskano izdanje 16,95
Web izdanje 13,56
Uvodnik glavnog urednika
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. urednik časopisa Pravo i Porezi
Neplaćeni dopust – normativne novosti
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Aktualna pitanja ugovora o djelu
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Videonadzor radnih prostorija i zaposlenika
Autor: Nenad ŠIMUNEC, dipl. iur.
Porezno motrište predujmova
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Godišnje izvješće o oporezivanju u 2023. godini
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Primjena financijske uredbe na javnu nabavu sufinanciranu sredstvima proračuna EU-a
Autor: Ljiljana MAVRAČIĆ TIŠMA , mag. iur.
Otvorena pravna pitanja u prostorno-planskom okviru razvijanja energetskih projekata u RH
Autor: Marin CURIĆ , mag. iur.
Pravni okvir postavljanja plutajućih solara na kopnene vode u Republici Hrvatskoj
Autor: Marin CURIĆ , mag. iur.
Savjet mladih u svjetlu izmjena i dopuna zakona – savjetodavno ili radno tijelo?
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.
Novela Zakona o Državnom inspektoratu
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Otuđenje stvari ili prava o kojemu teče parnica
Autor: Mr. sc. Antun ŠAGOVAC
Dužnost pokušaja mirnog rješenja spora prije pokretanja parničnog postupka
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR
Naknada troškova ustavnosudskog postupka
Autor: Damir JELUŠIĆ, dipl. iur.
Rizik u obveznim odnosima - opći dio obveznog prava i ugovor o kupoprodaji
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Novi pravni okvir uređenja predstavničkih tužbi za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača
Autor: Izv. prof. dr. sc. Dragan ZLATOVIĆ
Konzularna pomoć uhićenima u inozemstvu
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.
Jezik u pravu
Autori: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.
Novi zakoni – srpanj 2023. godine
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Domaća sudska praksa i stajališta
Inozemna sudska praksa i stajališta
Pitanja i odgovori