Pravo i porezi 2/2024

Tiskano izdanje 25,00
Web izdanje 22,60
Uvodnik glavnog urednika
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. urednik časopisa Pravo i Porezi
O radu na izdvojenome mjestu rada
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Zahtjevi europske direktive o primjerenima minimalnim plaćama
Autor: Josipa KLIŠANIN , dipl. iur.
Nove svote osobnih odbitaka radnika u 2024. godini
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.
Utvrđivanje poreza na cestovna motorna vozila i plovila za 2024. godinu
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Posljedice sukoba interesa u korištenju sredstava proračuna EU-a
Autor: Dr. sc. Ljiljana MAVRAČIĆ TIŠMA
Može li novi zakon konačno ostvariti odgovorno, učinkovito i razumno upravljanje državnom imovinom? (II.) Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu RH
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.
Zastoj i prekid zastare
Autor: Goran TOPIĆ, mag. iur.
Predujam u Zakonu o obveznim odnosima
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Novosti u Zakonu o sudovima (tumači i vještaci)
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR
Obvezni sudionici elektroničke komunikacije u parnici
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR
Mjere ograničavanja (sankcije)
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.
Organski zakoni i organsko pravo
Autor: Mr. sc. Petar Marija RADELJ
Jezik u pravu
Autori: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.
Novi zakoni – siječanj 2024. godine
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Domaća sudska praksa i stajališta
Inozemna sudska praksa i stajališta
Pitanja i odgovori