Pisano upozorenje na povredu radnih obeza


Predmet: Utvrđeno je da je tuženik upozorio tužitelja na kršenje obveza iz radnog odnosa te je tužitelj nakon navedenog upozorenja bio na duljem bolovanju, a po povratku sa bolovanja nastavio sa neispunjavanjem planiranih ciljeva prodaje, što znači da je tuženik dao tužitelju preko godinu dana da promijeni svoj odnos prema radu te počne ostvarivati ugovorene ciljeve rada.

Broj presude: Rev 371/2021-4, od 18. svibnja 2021., od 11.07.2022

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pravilno nižestupanjski sudovi navode i da je tuženik postupao sukladno odredbi iz čl 119 st 1 ZR koja propisuje da je prije redovitog otkazivanja uvjetovanog ponašanjem radnika poslodavac dužan radnika pisano upozoriti na obvezu iz radnog odnosa i ukazati mu na mogućnost otkaza u slučaju nastavka povrede te obveze osim ako postoje okolnosti zbog kojih nije opravdano očekivati od poslodavca da to učini Utvrđeno je u postupku da je tuženik 10 srpnja 2014 upozorio tužitelja na kršenje obveza iz radnog odnosa i na mogućnost otkaza u slučaju ponovnog kršenja obveza iz radnog odnosa te je tužitelj nakon navedenog upozorenja bio na duljem bolovanju a po povratku ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu