Pitanja i odgovori iz nadležnosti sanitarne inspekcije

Datum: 31.03.2011, Četvrtak
Autor: Z.T.

Sanitarna inspekcija obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad građevinama, postrojenjima, prostorom, prostorijama, uređajima, opremom i osobama koje obavljaju gospodarske djelatnosti i djelatnost na području zdravstva, odgoja, obrazovanja, socijalne skrbi, ugostiteljstva, turizma, obrta i usluga, športa i rekreacije i prometa te na ostalim javnim mjestima.

U časopisu RRiF 4/11. može se vidjeti odgovore na pitanja: 

1. Koje sve uvjete treba zadovoljiti o ispunjavanju propisa o zaštiti od buke u ugostiteljskim i ostalim objektima?
2. Na koje se djelatnosti odnosi prijava Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi?
3. Kakva je radna odjeća propisana za osoblje koje radi s hranom?
4. Tko je obavezan imati sanitarnu iskaznicu?
5. Na koga se odnosi obaveza polaganja tečaja zdravstvenog odgoja?
6. Tko treba provoditi mjere dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije?
7. Što se smatra reklamiranjem alkoholnih pića?
8. Što se smatra promidžbom (reklamiranjem) duhanskih proizvoda?

Pretplatnici na internet izdanje časopisa RRiF članak mogu vidjeti ovdje.

Povratak na vijesti