Pitanja i odgovori u vezi sastavljanja Obrasca PDV - Obavijest

Datum: 09.02.2023, Četvrtak
Autor: I.P.

Ministarstvo financija, Porezna uprava na svojim je internetskim stranicama objavilo naj​češća pitanja i odgovore (FAQ) vezana uz Obrazac „Davanje obavijesti o podacima bitnim za oporezivanje - podaci o proizvodima kojima je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u (Narodne novine, br. 39/22) od 1. travnja 2022. snižena stopa PDV-a“​.

Objavljena pitanja i odgovore prenosimo u cijelosti u nastavku.

1. Kada porezni obveznici na 1. pitanje odgovaraju „DA“, a kada „NE“?

Porezna uprava uputila je poziv poreznim obveznicima za davanje obavijesti o proizvodima kojima je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u (Narodne novine, br. 39/22) od 1. travnja 2022. snižena stopa PDV-a. Kako se potencijalno radi o velikom broju proizvoda, formirana je Tablica te se podaci traže samo za određene skupine proizvoda. Stoga se pod pitanjem 1. navodi odgovor „DA“ ukoliko se prodaju proizvodi, koje obveznik ima na zalihama na dan 31. ožujka 2022., a kojima je na dan 1. travnja 2022. snižena stopa PDV-a pod uvjetom da se za njih traži izvještavanje u priloženoj Tablici. Obrazac „Davanje obavijesti o podacima bitnim za oporezivanje - podaci o proizvodima kojima je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u (Narodne novine, br. 39/22) od 1. travnja 2022. snižena stopa PDV-a“ s Tablicom u kojoj su istaknute kategorije proizvoda za koje se traži izvještavanje vidljiv je u cijelosti ovdje. Ukoliko obveznik ne prodaje proizvode za koje se traži izvještavanje u priloženoj Tablici na 1. pitanje odgovara „NE“. U tom slučaju pri ispunjavanju Obrasca u ePoreznoj ne otvara se ostatak polja za popunjavanje u Obrascu. Sva pitanja u Obrascu odnose se isključivo na kategorije proizvoda za koje se traži izvještavanje u priloženoj Tablici.


2. Obzirom da na Obrascu u priloženoj Tablici nisu navedeni proizvodi kao primjerice sadnice i sjemenje kako popuniti Obrazac?

Kako je odgovoreno pod pitanjem 1., Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u (Narodne novine, br. 39/22) od 1. travnja 2022. snižena je stopa PDV-a na veliki broj proizvoda. Ovim Obrascem traži se izvještavanje samo o određenim proizvodima obuhvaćenim promjenama porezne stope i to o proizvodima koji su navedeni u priloženoj Tablici. Stoga se i sva pitanja na Obrascu odnose isključivo na kategorije proizvoda za koje se traži izvještavanje u priloženoj Tablici. U konkretnom slučaju ako porezni obveznik prodaje samo sadnice i sjemenje ili druge proizvode za koje je na navedeni datum stupila na snagu snižena stopa PDV-a, a za koje se prema priloženoj Tablici ne traži izvještavanje, na 1. pitanje odgovara „NE“. U tom slučaju pri ispunjavanju Obrasca u ePoreznoj ne otvara se ostatak polja za popunjavanje u Obrascu.


3. Na koji način obrazac šalju porezni obveznici koji se bave isključivo trgovinom na veliko i prodaju isključivo na veliko proizvode koji su navedeni u Tablici?​

Obveza popunjava podataka odnosi se na sve porezne obveznike koji prodaju proizvode za koje se u Tablici traži izvještavanje bez obzira prodaju li se u maloprodaji ili veleprodaji. Kako isto ne bi zbunilo porezne obveznike u Tablici će se napisati da se navode prodajne cijene te će ista verzija Obrasca u ePoreznoj biti dostupna od 9. veljače 2023. Napominjemo da je za podatak o marži moguće napisati 0.


4. Kako popuniti Obrazac ako se radi o sezonskom radu, pa se također ne može popuniti Tablica jer nije bilo zaliha na dane navedene u Tablici (treći i četvrti mjesec)?

Pod pitanjem 1. navodi se odgovor „DA“ ukoliko se prodaju proizvodi, koje obveznik ima na zalihama na dan 31. ožujka 2022., a kojima je na dan 1. travnja 2022. snižena stopa PDV-a pod uvjetom da se za njih traži izvještavanje u priloženoj Tablici. Obrazac „Davanje obavijesti o podacima bitnim za oporezivanje - podaci o proizvodima kojima je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u (Narodne novine, br. 39/22) od 1. travnja 2022. snižena stopa PDV-a“ s Tablicom u kojoj su istaknute kategorije proizvoda za koje se traži izvještavanje vidljiv je u cijelosti ovdje. Ukoliko obveznik na dan 31. ožujka 2022. navedene proizvode nema na zalihi, jer se primjerice radi o sezonskom poslovanju, na 1. pitanje odgovara „NE“. U tom slučaju pri ispunjavanju Obrasca u ePoreznoj ne otvara se ostatak polja za popunjavanje u Obrascu.


5. Kako popuniti Obrazac kad je u pitanju grupa proizvoda svježe ili rashlađeno povrće, korijenje i gomolji, uključujući mahunasto povrće odnosno krumpir koji se prodaje tek u 6. mjesecu?

Kako je odgovoreno pod pitanjem 4., ako na dan 31. ožujka 2022. na zalihama nema proizvoda za koje se traži izvještavanje, na 1. pitanje odgovara se „NE“. U tom slučaju pri ispunjavanju Obrasca u ePoreznoj ne otvara se ostatak polja za popunjavanje u Obrascu.


6. Obveznik prodaje živu ribu na način da kupuje od domaćih ribogojilišta te prodaje ribu u EU(IT) kao veleprodaju bez PDV-a. Mora li u tom slučaju podnijeti obrazac?

>

U slučaju ako se riba prodaje isključivo u drugu državu članicu, uz primjenu oslobođenja od PDV-a, za potrebe ovog Obrasca, na 1. pitanje odgovarate „NE“. U tom slučaju pri ispunjavanju Obrasca u ePoreznoj ne otvara se ostatak polja za popunjavanje u Obrascu.


7. Ukoliko porezni obveznik prodaje proizvode za koje nije snižena stopa PDV-a 1. travnja 2022., kako popunjava Obrazac?

Ukoliko je porezni obveznik zaprimio poziv za Davanje obavijesti dužan je ispuniti Obrazac „Davanje obavijesti o podacima bitnim za oporezivanje - podaci o proizvodima kojima je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u (Narodne novine, br. 39/22) od 1. travnja 2022. snižena stopa PDV-a“. Međutim, obzirom da prodaje proizvode za koje porezna stopa nije snižena na dan 1. travnja 2022. ili proizvode za koje se ne traži izvještavanje na 1. pitanje odgovara „NE“. U tom slučaju pri ispunjavanju Obrasca u ePoreznoj ne otvara se ostatak polja za popunjavanje u Obrascu.


8. Porezni obveznik navodi da na ulaznim računima ima obračune s 13% i 5% te da se to odnosi na njegove ulazne račune primjerice HEP opskrbe i vodoopskrbe. Navodi da on nema veze s tim smanjenjem te da su to njihovi računi. Sve ostalo mu je 25% kod prodaje. Kako popunjava Obrazac?

U Obrascu se pod pitanjem 1. navodi odgovor „DA“ ukoliko se prodaju proizvodi, koje obveznik ima na zalihama na dan 31. ožujka 2022., a kojima je na dan 1. travnja 2022. snižena stopa PDV-a pod uvjetom da se za njih traži izvještavanje u priloženoj Tablici. Obrazac „Davanje obavijesti o podacima bitnim za oporezivanje - podaci o proizvodima kojima je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u (Narodne novine, br. 39/22) od 1. travnja 2022. snižena stopa PDV-a“ s Tablicom u kojoj su istaknute kategorije proizvoda za koje se traži izvještavanje vidljiv je u cijelosti ovdje. Ukoliko obveznik ne prodaje proizvode za koje se traži izvještavanje u priloženoj Tablici na 1. pitanje odgovara „NE“. U tom slučaju pri ispunjavanju Obrasca u ePoreznoj ne otvara se ostatak polja za popunjavanje u Obrascu. U konkretnom slučaju porezni obveznik na 1. pitanje odgovara „NE“.


9. Porezni obveznik navodi da posluje kao proizvodno - trgovinski obrt (proizvodnja kokošjih konzumnih jaja i ista prodajem i na tržnicama putem rashladnih vitrina). Dakle radi se o prodaji vlastitih proizvoda izvan prodavaonica. Postavlja pitanje odnosi li se ovaj poziv i na njega te kako može iskazati maržu ako nema nabavnu i prodajnu cijenu pošto se radi o vlastitom proizvodu.

Ukoliko je porezni obveznik zaprimio poziv za Davanje obavijesti dužan je ispuniti Obrazac „Davanje obavijesti o podacima bitnim za oporezivanje - podaci o proizvodima kojima je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u (Narodne novine, br. 39/22) od 1. travnja 2022. snižena stopa PDV-a“. Kako se radi o prodaji proizvoda iz vlastite proizvodnje u polje „marža“ upisuje 0, te navodi prodajne cijene.


10. Porezni obveznik postavlja pitanje mora li ispuniti obrazac jer je s radom započeo 1. travnja 2022.?

Ukoliko je porezni obveznik zaprimio poziv za Davanje obavijesti dužan je ispuniti Obrazac „Davanje obavijesti o podacima bitnim za oporezivanje - podaci o proizvodima kojima je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u (Narodne novine, br. 39/22) od 1. travnja 2022. snižena stopa PDV-a“. U obrascu se pod pitanjem 1. navodi odgovor „DA“ ukoliko se prodaju proizvodi, koje obveznik ima na zalihama na dan 31. ožujka 2022., a kojima je na dan 1. travnja 2022. snižena stopa PDV-a pod uvjetom da se za njih traži izvještavanje u priloženoj Tablici. U konkretnom slučaju porezni obveznik je započeo s radom 1. travnja 2022. te se za potrebe praćenja podataka po navedenom Obrascu smatra da na dan 31. ožujka 2022. nema zaliha. U tom slučaju na 1. pitanje odgovara „NE“ te mu se pri ispunjavanju Obrasca u ePoreznoj ne otvara ostatak polja za popunjavanje u Obrascu.


11. Porezni obveznik postavlja pitanje kako se upisuje marža u rasponu „od do“ ako je tijekom mjeseca snižena, a ne povećana?

Kao što Obrazac traži, u navedena polja upisuje se raspon marže tijekom mjeseca travnja bez obzira je li se marža kretala od povećane do snižene ili se više puta mijenjala u tijeku traženog mjeseca. Upisuje se najniži odnosno najveći % marže. Dakle upisani broj smatra se % marže koji se uključuje kod formiranja cijene.


12. Porezni obveznik postavlja pitanje ako posluje u franšizi, a u RPO-u ima upisanu djelatnost „ostala trgovina na malo u nespec. prodavaonicama“, treba li ispunjavati predmetni obrazac budući je roba koju prodaje u vlasništvu davatelja franšize, on nema veze s robom, već ima samo obveze prema radnicima i režije? Ako treba ispuniti obrazac, na koji način to treba učiniti?​

Ukoliko je porezni obveznik zaprimio poziv za Davanje obavijesti dužan je ispuniti Obrazac „Davanje obavijesti o podacima bitnim za oporezivanje - podaci o proizvodima kojima je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u (Narodne novine, br. 39/22) od 1. travnja 2022. snižena stopa PDV-a“. U konkretnom slučaju na 1. pitanje odgovara „NE“. U tom slučaju pri ispunjavanju Obrasca u ePoreznoj ne otvara se ostatak polja za popunjavanje u Obrascu.


Povratak na vijesti