Plaća i primici radnika na temelju radnog odnosa prema Zakonu o radu

Datum: 02.02.2023, Četvrtak
Klasa: 110-01/23-01/36
Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Radni odnos se zasniva ugovorom o radu To je ugovorni odnos koji se zasniva dvostrano obveznim ugovorom kao rezultatom suglasnosti volja ugovornih strana radnika i poslodavca o bitnim sastojcima ugovora o radu Između ostalih to je podatak o bruto plaće uključujući bruto iznos osnovne odnosno ugovorene plaće dodacima te ostalim primicima za obavljeni rad i razdobljima isplate tih i ostalih primitaka na temelju radnog odnosa na koja radnik ima pravo uz mogućnost da se umjesto navedenog podatka uputi na neki drugi izvor prava odnosno na neki zakon drugi propis kolektivni ugovor ili pravilnik o radu koji uređuje ta pitanja Zakonom o radu Narodne novine br 93 14 127 17 98 19 i 151 22 plaća je definirana kao primitak radnika koji poslodavac isplaćuje radniku za obavljeni rad u određenom mjesecu Poslodavac je dužan radniku obračunati i isplatiti plaću koju radnik ostvaruje prema propisanim utvrđenim ili ugovorenim osnovama odnosno mjerilima određenim posebnim propisom kolektivnim ugovorom pravilnikom o radu ili ugovorom o radu Plaća se može sastojati od osnovne odnosno ugovorene plaće dodataka te ostalih primitaka Zakonom o radu su definirani i primici radnika na temelju radnog odnosa koji su po svom obilježju materijalno pravo iz radnog odnosa ili predstavljaju naknadu troška radnika a koji se uređuje kolektivnim ugovorom ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja