Plaće članova uprave i članova društva iz trećih zemalja

Datum: 12.11.2021, Petak
Autor: A.W.

Znate li da članovi uprave iz trećih zemalja trebaju imati ugovorenu višu plaću od članova uprave iz RH? Na koju osnovicu treba obračunati doprinose članovima uprave u tom slučaju?

Koje se još dodatne obveze odnose na člana uprave i člana društva iz trećih zemalja pročitajte u članku Plaće i doprinosi članova uprave i članova društva iz trećih zemalja.

Povratak na vijesti