PO-SD obrazac za 2023. godinu

Datum: 03.01.2024, Srijeda
Autor: I.P.

Samostalne djelatnosti koje porez na dohodak plaćaju u paušalnoj svoti obvezni su za 2023. godinu podnijeti nadležnoj ispostavi PU izvješće na Obrascu PO-SD najkasnije do 15. siječnja 2024. godine.

U časopisu RRiF br. 12/23., str. 197. može se detaljnije pročitati o paušalistima -prijavi paušalnog poreza na dohodak za 2023. godinu s raznim primjerima iz prakse.

Međutim, u vrijeme pisanja navedenog članka nismo imali informaciju o načinu izračuna predujma paušalnog poreza na dohodak za 2024. godinu što je objavljeno tek u Pravilniku o izmjenama Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (Nar. nov., br. 1/24.), a koji je stupio na snagu 3. siječnja 2024. godine.

Također podsjećamo da se 5. razina primitaka računa do 40.000,00 € (isto kao i prag za ulazak u sustav PDV-a) neovisno o tome što se prijava predaje na „starom“ obrascu na kojem je navedena svota od 39.816,84 €.

Kako bi Vam olakšali prijavu, pripremili smo za vas PO-SD obrazac za 2023. godinu za popunjavanje na računalu u kojem se i predujam za 2024. godinu izračunava na novi način, odnosno uz primjenu stope poreza na dohodak od 12 %.

Obrazac možete preuzeti ovdje.

Ostale datoteke koje možete preuzeti ovdje

Povratak na vijesti