RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pobijanje pravnih radnji dužnika

Predmet: Svaki vjerovnik čija je tražbina dospjela za isplatu, bez obzira kada je nastala, može pobijati pravnu radnju svog dužnika koja je poduzeta na štetu vjerovnika. Smatra se da je pravna radnja poduzeta na štetu vjerovnika ako dužnik nema dovoljno sredstava za ispunjenje vjerovnikove tražbine.

Broj presude: Gž-237/2018-2, od 25. listopada 2018.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Tražbine vjerovnika kod tužbe iz čl. 66. ZOO smatraju se dospjelom na naplatu, neovisno o tome da li su dospjele prije ili poslije sklapanja Ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, pa nije osnovan niti žalbeni prigovor tuženica koji se odnosi na zahtjev tužitelja za namirenje tražbina koje su nastale nakon sklapanja Ugovora o dosmrtnom uzdržavanju.




Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.



Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)