Pobijanje pravnih radnji stečajnog dužnika


Predmet: Tužitelj treba dokazati da je pravna radnja koja se pobija dovela do oštećenja ili pogodovanja određenih vjerovnika, dok četvrtu pretpostavku (da se rezultat pobijanja mora očitovati u većoj mogućnosti namirenja stečajnih vjerovnika) u situaciji kada je otvoren stečajni postupak zbog nesposobnosti za plaćanje stečajnog dužnika, ne treba dokazati do stupnja izvjesnosti, već je dovoljno tek učiniti vjerojatnom nedostatnost stečajne mase.

Broj presude: Revt 313/2018-4, od 10. ožujka 2020., od 13.07.2020

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pošavši od utvrđenja da je ugovor o cesiji sklopljen tijekom tri mjeseca prije podnošenja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka da je u vrijeme poduzimanja te pravne radnje tužitelj bio nesposoban za plaćanje te da je vjerovnik tj tuženik znao za okolnosti iz kojih se nužno moralo zaključiti da postoji nesposobnost za plaćanje prvostupanjski sud je zaključio da je poduzeta pravna radnja bez pravnog učinka prema stečajnoj masi te je tužbeni zahtjev prihvatio Drugostupanjski sud je ocijenio da je u postupku pred prvostupanjskim sudom počinjena bitna povreda odredaba parničnog postupka iz čl 354 st 2 t 11 Zakona o parničnom postupku Narodne novine broj 53 91 91 92 112 99 88 01 117 03 88 05 2 07 84 08 96 08 123 08 57 11 148 11 pročišćeni tekst 25 13 28 13 i 89 14 dalje ZPP jer da prvostupanjska presuda nema razloga o svim općim pretpostavkama za pobijanje pravnih radnji stečajnog dužnika koje moraju biti kumulativno ispunjene Uz obrazloženje da je prvostupanjski sud ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu