RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Podjela društva i ugovor o radu

Predmet: Ako se promjeni osoba ili pravni položaj poslodavca npr. zbog nasljeđivanja, prodaje, spajanja, pripajanja, promjene oblika trgovačkog društva i sl., svi ugovori o radu prenose se na novog poslodavca.

Broj presude: Revr 1049/10-2 od 14. prosinca 2011.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Nadalje, prvotuženica nije pravni slijednik poduzeća „D. S.“ d.d. koje je odlukom o podjeli poduzeća iz 1991. podijeljeno na devet poduzeća, među kojima je i poduzeće „D. –K. G.“ d.d. - u kojemu se tužiteljica zaposlila, a budući je nastala (osnovana) nakon pretvorbe „D.“ h. s.p.o. - dok tužiteljica nije dokazala da bi njezin ugovor o radu bio prethodno prenesen na prvotuženicu (pa ni na temelju čl. 129. Zakona o radu - Nar. nov., br. 38/95., 54/95., 65/95., 17/01. i 114/03.), nije ni pasivno legitimirana za naknadu utužene plaće.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)