RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Podjela društva i vjerodostojna isprava

Predmet: Proizlazi da je u vrijeme izdavanja računa, na kojemu tužitelj temelji svoj zahtjev za isplatu, bio donesen Plan podjele, da je nakon donošenja tog Plana, društvo P. I., koje je izdalo račun, i dalje ostalo poslovati, te da automobil za koji je izdan račun Planom podjele nije prenesen u imovinu tužitelja, pa tužitelj nije ovlašten temeljem izdanog računa od tuženika tražiti naplatu iznosa.

Broj presude: 10 Gž-563/2018-2, od 28. siječnja 2019.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Suprotno žalbenim navodima, to pravo tužitelju ne pripada iako je tuženik nakon podjele nastavio raditi kao zaposlenik novoosnovanog društva, obzirom da potraživanje koje je društvo P. I. imalo prema tuženiku u vezi kupovine navedenog automobila nije preneseno na novoosnovano društvo, prednika tužitelja.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)